PL

3494 fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu!

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyznała w dniu 30 maja 2017 roku kolejne 1977 praw do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz wydała jedną negatywną decyzję o nieprzyznaniu prawa wykonywania zawodu.

Szacujemy, że w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów na dziś można znaleźć już prawie 8 procent aktywnych zawodowo fizjoterapeutów. To całkiem sporo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Izba działa od czterech miesięcy – mówi Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. – Apelujemy do fizjoterapeutów o składanie wniosków. Jednocześnie ostrzegamy, że złożenie ich na ostatni moment może wydłużyć czas ich rozpatrywania. A po 31 maja 2018 fizjoterapeuta to tylko ta osoba, która uzyskała PWZFz – podkreśla.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która weszła w życie rok temu nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu i przynależność do Krajowej Izby Fizjoterapeutów co skutkuje uzyskaniem stosownego dokumentu oraz ujawnieniem danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Licencja oraz wpis w Rejestrze jest potwierdzeniem, zarówno dla pacjentów jak i płatników publicznych, uzyskanych przez fizjoterapeutę kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadziła okres przejściowy do 31 maja 2018, w którym można pracować jako fizjoterapeuta na dotychczasowych zasadach. Po zakończeniu okresu przejściowego tylko osoby będące członkami samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi będą mogły zgodnie z prawem wykonywać ten zawód. Po tym okresie osoby te nie będą mogły być zatrudniane w charakterze fizjoterapeuty ani prowadzić własnej, samodzielnej działalności. Pełna informacja na temat składania wniosków i wymaganych dokumentów znajduje się na stronie www.kif.info.pl.

Dla pacjentów stworzenie rejestru fizjoterapeutów ma kluczowe znaczenie, bo zapewnia bezpieczeństwo terapii. To gwarancja jakości i profesjonalizmu usługi dla pacjentów. Pacjenci po kampanii informacyjnej prowadzonej przez KIF coraz aktywniej korzystają z możliwości sprawdzenia swojego fizjoterapeuty w Rejestrze

Dla fizjoterapeutów regulacja zawodu ma przełomowe znaczenie. Po kilku dekadach oczekiwania otrzymują potwierdzenie kwalifikacji i wyłączne prawo wykonywania zawodu. To budować będzie zaufanie u pacjentów, a co za tym idzie pozwoli rozszerzać działalność i popularyzować fizjoterapię jako skuteczne narzędzie do walki z licznymi schorzeniami.

Biuro Prasowe Krajowa Izba Fizjoterapeutów