PL

3. Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

22 marca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie KRRP przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie odbyło się 3. Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: 

 1. Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 2. Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 3. Krajowej Rady Kuratorów
 4. Krajowej Rady Radców Prawnych
 5. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 6. Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 7. Naczelnej Izby Lekarskiej
 8. Krajowej Rady Komorniczej
 9. Naczelnej Rady Adwokackiej (online)
 10. Krajowej Izby Architektów RP
 11. Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (online)

 

Spotkanie dotyczyło PR i komunikacji.

Spotkanie otworzyła r. pr. Agnieszka Gajewska-Zabój, Sekretarz KRRP, informując uczestników, że trwają prace techniczne nad stroną internetową Porozumienia, w połowie kwietnia będzie uruchomiona strona testowa. Samorządy są zobowiązane do przesyłania materiałów na powstającą stronę OPSZZP (dane kontaktowe, informacje ogólne na temat poszczególnych samorządów, dane statystyczne, najważniejsze akty prawne danego samorządu, kodeksy etyki, stanowiska podjęte przez Porozumienie, działania jakie podejmują samorządy, aktualności).

Celem spotkania było ustalenie, jakie mamy narzędzia, jak komunikujemy się w samorządzie, jak możemy tej komunikacji we wspólnym zakresie używać, o jakich rzeczach powinniśmy informować naszych członków.

W dalszej części posiedzenia Prezes Chróścik wypowiadał się na temat wspólnej kampania dot. zawodów zaufania publicznego. Zadaniem OPSZZP powinno być informowanie, jak istotne dla budowania społeczeństwa obywatelskiego są zawody zaufania publicznego.

Podjęto również temat organizacji w dniu 16 września br. (sobota) 2. Pikniku OPSZZP w Warszawie. W tym czasie zaplanowano także organizację Tygodnia samorządów zawodów zaufania publicznego. W ramach tego tygodnia w okręgach/rejonach miałyby odbywać się wydarzenia, pikniki, dni otwarte informujące i promujące samorządy zawodów zaufania publicznego. 2. Piknik OPSZZP, zaplanowany na 16 września w Warszawie, będzie zwieńczeniem Tygodnia samorządów zawodów zaufania publicznego.

Kolejne spotkanie w ramach Porozumienia zaplanowano na dzień 19 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 12:00, będzie to spotkanie zarządczo-legislacyjne.