PL

Stanowiska i opinie Prezesa KRF

Pismo do Pani poseł Ewy Tomaszewskiej w związku z pytaniami dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

W związku z pytaniami poseł Ewy Tomaszewskiej podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2903) w dniu 23 października 2018 roku o „patologicznie wysokie wynagrodzenia” w samorządzie zawodowym fizjoterapeutów KIF

Komunikat Prezesa KRF w sprawie akcji protestacyjnej pracowników służby zdrowia.

W związku z rozpoczynającym się 2 października protestem pracowników służby zdrowia, jako Krajowa Izba Fizjoterapeutów wyrażamy swoje najgłębsze zaniepokojenie sytuacją naszych Koleżanek i Kolegów, która zmusza ich do podjęcia tak radykalnego środka, jakim jest protest głodowy. Rozumiejąc niezwykle trudną sytuację