PL

Regiony

Spotkanie informacyjne z fizjoterapeutami w Kołobrzegu

24 czerwca br. w sali konferencyjnej Społecznej Akademii Nauk w Kołobrzegu odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów. Spotkanie poprowadzili Wiceprezesi Krajowej Rady Fizjoterapeutów Jacek Koszela i Tomasz Niewiadomski. W spotkaniu uczestniczył także członek KRF z woj. zachodniopomorskiego Grzegorz Zyzek. Gościem

Spotkanie 21.06 w Ministerstwie Zdrowia w sprawie wyrobów medycznych

Na zaproszenie Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 czerwca 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie omówienia zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – w odniesieniu do

NFZ Warszawa – Ogłoszenie postępowania konkursowego

W dniu 20.06.2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: – Fizjoterapia ambulatoryjna (cena oczekiwana – 1,10 zł) – Fizjoterapia domowa (cena oczekiwana – 1,02 zł) Harmonogram

NFZ Rzeszów – Ogłoszenie postępowania konkursowego

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA https://www.nfz-rzeszow.pl/…/ogloszenie-postepowan-konkurs…/

NFZ Gdańsk – ogłoszenie postępowania konkursowego

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 13 czerwca 2017 r. na ,,Portalu Konkursowym” Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.10.2017 r. w rodzaju rehabilitacja

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Ostrowcu Świętokrzyskim

9 czerwca br. w sali konferencyjnej KS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów. Spotkanie poprowadził Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. n. med. Maciej Krawczyk.
W spotkaniu uczestniczyli także członkowie KRF z woj. świętokrzyskiego mgr Marek