PL

Ważny komunikat Wielkopolskiego Oddziału NFZ w sprawie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w piśmie z dnia 10 grudnia 2019 informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zachęcamy do zapoznania się z pismem – skan poniżej.


NEWSLETTER