PL

Opieka paliatywna i hospicyjna bez limitów

1 kwietnia 2024 r. weszła w życie zmiana zarządzenia Nr 196/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w przypadku przekroczenia kwoty zobowiązania określonej w umowie świadczeniodawca może złożyć do NFZ wniosek, po upływie kwartału, w którym udzielono tych świadczeń. W takim przypadku ulegnie zwiększeniu liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy w tym zakresie.

Pełna treść zarządzenia nr 41/2024/DSOZ dostępna jest na stronie: Akt prawny: Zarzadzenie-41_2024_DSOZ – Baza Aktów Własnych (nfz.gov.pl)

Czytaj również: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/bez-limitow-do-opieki-paliatywnej-i-hospicyjnej-zmiany-obowiazuja-od-1kwietnia-2024-r-,8580.html

NEWSLETTER