• Uchwała nr 13/I KRF/2017 (1 MB)

  W sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania.
  Uchwała uchylona uchwałą nr 351/ I KRF

 • Uchwała nr 12/I KRF/2017 (2 MB)

  W sprawie zaświadczeń stwierdzających, że fizjoterapeuta posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Uchwała uchylona uchwałą nr 257/I KRF/2018

 • Uchwała nr 11/I KRF/2017 (228 kB)

  W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu bankowego.

 • Uchwała nr 10/I KRF/2017 (130 kB)

  W sprawie powołania Zespołu Ekspertów Krajowej Rady Fizjoterapeutów do Spraw Nauki
  Uchwała uchylona uchwałą nr 44/I KRF/2017

 • Uchwała nr 9/I KRF/2017 (142 kB)

  W sprawie powołania Zespołu Ekspertów Krajowej Rady Fizjoterapeutów do Spraw Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych
  Uchwała uchylona uchwałą nr 44/I KRF/2017

 • Uchwała nr 8/I KRF/2017 (141 kB)

  W sprawie powołania Zespołu Ekspertów Krajowej Rady Fizjoterapeutów do Spraw Szkolnictwa
  Uchwała uchylona uchwałą nr 44/I KRF/2017

 • Uchwała nr 7/I KRF/2017 (260 kB)

  W sprawie składki członkowskiej
  Uchwała uchylona uchwałą nr 13/I KRF/2017

 • Uchwała nr 6/I KRF/2017 (173 kB)

  W sprawie opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

 • Uchwała nr 5/I KRF/2017 (168 kB)

  W sprawie opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 4/I KRF/2017 (199 kB)

  W sprawie opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu “Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

 • Uchwała nr 3/I KRF/2017 (187 kB)

  W sprawie wykonywania zadań związanych z uznawaniem kwalifikacji fizjoterapeutów
  Uchwała uchylona uchwałą nr 575/I KRF

 • Uchwała nr 2/I KRF/2017 (151 kB)

  W sprawie wyboru Wiceprezesów Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 1/I KRF/2017 (2 MB)

  W sprawie regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów
  Uchwała uchylona uchwałą nr 523/I KRF