• Uchwały nr 677-689/I KRF

  Uchwały nr 677-689/I KRF z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała 676/I KRF

  Uchwała 676/I KRF z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 675/I KRF

  Uchwała nr 675/I KRF z dnia 03 marca 2022 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 675/I KRF (524 kB)

  Uchwała nr 675/I KRF z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego obowiązkowych szczepień osób wykonujących zawód medyczny

 • Uchwała nr 674/I KRF (436 kB)

  Uchwała nr 674/I KRF z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Krajowej Izby Fizjoterapeutów do Ogólnopolskiego Porozumienia podmiotów działających w zakresie rehabilitacji leczniczej

 • Uchwała nr 673/I KRF (333 kB)

  Uchwała nr 673/I KRF z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów
  Uchwała uchylona uchwałą nr 155/II KRF

 • Uchwała nr 672/I KRF (262 kB)

  Uchwała nr 672/I KRF z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie osób uprawnionych do zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 671/I KRF

  Uchwała nr 671/I KRF z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 666-670/I KRF

  Uchwała nr 666-670/I KRF z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwały nr 663-665/I KRF

  Uchwały nr 663-665/I KRF z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 662/I KRF

  Uchwała nr 662/I KRF z dnia 27 stycznia 2022 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 661/ I KRF (265 kB)

  Uchwała nr 661/ I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

 • Uchwała nr 660/I KRF (342 kB)

  Uchwała nr 660/I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów I kadencji

 • Uchwała nr 659/I KRF (403 kB)

  Uchwała nr 659/I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stanowiska dotyczącego aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów w zakresie poziomu wykształcenia

 • Uchwała nr 658/I KRF (338 kB)

  Uchwała nr 658/I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania sekcji w związku z członkostwem w World Physiotherapy.
  Uchwała uchylona uchwałą nr 133/II KRF