PL
 • UCHWAŁA NR 704/II KRF (100 kB)

  Uchwała nr 704/II KRF z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania ze składu Krajowego Zespołu Kontrolerów

 • UCHWAŁA NR 703/II KRF (101 kB)

  Uchwałą nr 703/II KRF z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Krajowego Zespołu Kontrolerów

 • UCHWAŁA NR 702/II KRF (102 kB)

  Uchwała nr 702/II KRF z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Sądu Dyscyplinarnego

 • UCHWAŁY NR 700-701/II KRF

  Uchwała nr 700-701/II KRF z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁY NR 637-699/II KRF

  Uchwały nr 637-699/II KRF z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁY NR 635-636/II KRF

  Uchwały nr 635-636/II KRF z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁY NR 632-634/II KRF

  Uchwały nr 632-634/II KRF z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA NR 631/II KRF

  Uchwała nr 631/II KRF z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA NR 630/II KRF (106 kB)

  Uchwała nr 630/II KRF z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz objęcia mandatu członka Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • UCHWAŁA NR 629/II KRF (111 kB)

  Uchwała nr 629/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie korzystania z logo Krajowej Izby Fizjoterapeutów przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA NR 628/II KRF (101 kB)

  Uchwała nr 628/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej znajomości języka polskiego

 • UCHWAŁA NR 627/II KRF (101 kB)

  Uchwała nr 627/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Krajowego Zespołu Kontrolerów

 • UCHWAŁA NR 626/II KRF (103 kB)

  Uchwała nr 626/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad działania i wynagradzania członków zespołów tematycznych

 • UCHWAŁA NR 625/II KRF (101 kB)

  Uchwała nr 625/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołów tematycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • UCHWAŁA NR 624/II KRF (125 kB)

  Uchwała nr 624/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów