• UCHWAŁA nr 264-295/II KRF

  Uchwała nr 264-295/II KRF z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA nr 263/II KRF

  Uchwała nr 263/II KRF z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA nr 262/II KRF (99 kB)

  Uchwała nr 262/II KRF z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania ze składu Krajowego Zespołu Kontrolerów

 • UCHWAŁA nr 261/II KRF (130 kB)

  Uchwała nr 261/II KRF z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania.
  Zobacz tekst jednolity uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania.

 • UCHWAŁA nr 260/II KRF (414 kB)

  Uchwała nr 260/II KRF z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów za rok 2022

 • UCHWAŁA nr 259/II KRF (131 kB)

  Uchwała nr 259/II KRF z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 • UCHWAŁA nr 222-258/II KRF

  Uchwała nr 222-258/II KRF z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA nr 221/II KRF

  Uchwała nr 221/II KRF z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA nr 220/II KRF

  Uchwała nr 220/II KRF z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA nr 219/II KRF

  Uchwała nr 219/II KRF z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA nr 218/II KRF

  Uchwała nr 218/II KRF z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA nr 217/II KRF

  Uchwała nr 217/II KRF z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA nr 216/II KRF (143 kB)

  Uchwała nr 216/II KRF z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia honorowej odznaki Krajowej Izby Fizjoterapeutów „Za długoletnią pracę fizjoterapeuty”

 • UCHWAŁA nr 215/II KRF (150 kB)

  Uchwała nr 215/II KRF z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia „Za zasługi dla rozwoju fizjoterapii w Polsce”
  Uchwała uchylona uchwałą nr 368/II KRF

 • UCHWAŁA nr 214/II KRF (99 kB)

  Uchwała nr 214/II KRF z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie odwołania ze składu Krajowego Zespołu Kontrolerów