• UCHWAŁA NR 66/II KRF (332 kB)

  UCHWAŁA NR 66/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie określenia procedury kontroli należności z tytułu zaległych składek członkowskich oraz ich windykacji

 • UCHWAŁA NR 65/II KRF

  UCHWAŁA NR 65/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA NR 64/II KRF

  UCHWAŁA NR 64/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 63/II KRF

  UCHWAŁA NR 63/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 62/II KRF

  UCHWAŁA NR 62/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 61/II KRF

  UCHWAŁA NR 61/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 60/II KRF

  UCHWAŁA NR 60/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 59/II KRF

  UCHWAŁA NR 59/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 58/II KRF

  UCHWAŁA NR 58/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 57/II KRF

  UCHWAŁA NR 57/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 56/II KRF

  UCHWAŁA NR 56/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 55/II KRF

  UCHWAŁA NR 55/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 54/II KRF

  UCHWAŁA NR 54/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 53/II KRF

  UCHWAŁA NR 53/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 52/II KRF

  UCHWAŁA NR 52/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą