Aktualności

Konferencja priorytety w ochronie zdrowia 2018

W ramach konferencji „Priorytety w służbie zdrowia 2018” odbył się panel pt. Rehabilitacja i fizjoprofilaktyka, czyli niezbędne wsparcie systemu, którego partnerem była Krajowa Izba Fizjoterapeutów. O kierunkach zmian rozmawiali eksperci w składzie: Ernest Wiśniewski – wiceprezes KRF, Dominik Dziurda – dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Uwe Hallmann – szef […]

Czytaj więcej...

Ciekawe informacje

 • XIV Posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

  11 stycznia 2018

  10 stycznia 2018 odbyło się XIV posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Podczas czteroipółgodzinnych obrad przedyskutowano wiele istotnych dla naszego środowiska zawodowego kwestii.

 • Pracodawcy RP

  18 grudnia 2017
 • Spotkanie  Rzeczników Dyscyplinarnych

  14 grudnia 2017

  14 grudnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie  Rzeczników Dyscyplinarnych reprezentujących Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego: Lekarzy i Dentystów, Farmaceutów, Pielęgniarek i Położnych, Radców Prawnych, Laborantów Medycznych, Lekarzy Weterynarzy oraz Fizjoterapeutów.

 • Spotkanie Prezydium KRF z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcami.

  14 grudnia 2017

  14  grudnia br. Prezes KRF Maciej Krawczyk oraz Wiceprezesi KRF Ernest Wiśniewski, Tomasz Niewiadomski i Zbigniew Wroński w obecności Dyrektora Biura KIF Artura Koper spotkali się z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Wojciechem Kiebzakiem oraz Zastępcami Rzecznika Markiem Walusiakiem i Jackiem Łuniewskim. W czasie spotkania omówiono ustawowe zadania organu KIF jakim jest Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy oraz omówiono rolę biura KIF we wspieraniu tych zadań.

 • Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta

  28 listopada 2017

  27 listopada Prezes KRF dr hab. n. med. Maciej Krawczyk spotkał sie z Rzecznikiem Praw Pacjenta Ministrem Bartłomiejem Chmielowcem oraz zastępcą Rzecznika Panem Grzegorzem Błażewiczem.

 • XII Posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

  26 listopada 2017

  Prezydium KRF zrelacjonowało członkom KRF przebieg spotkań w jakich uczestniczyli w ostatnich tygodniach, między innymi w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Sportu i Turystyki, NFZ oraz AOTMiT.

  Podczas dyskusji i omawiania problemów z wprowadzeniem specjalizacji kierunkowych oraz brakiem współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie fizjoterapii – członkowie KRF zobowiązali Prezesa KRF - do wystąpienia do Ministra Zdrowia z pismem informującym o utracie zaufania do KK oraz sprzeciwie środowiska wobec działań i postawy KK.

 • Krajowa Izba Fizjoterapeutów po stronie łatwiejszego dostępu do świadczeń fizjoterapeutycznych

  17 listopada 2017

  Okazuje się, że nie wszyscy rozumieją pacjentów i ich problemy z dostępnością do usług świadczonych przez fizjoterapeutów. Co więcej, pojawiają się w niektórych mediach wypowiedzi, w których próbuje się podważać kompetencje fizjoterapeutów do wykonywanych przez nich świadczeń. Niechlubnym przykładem jest przytoczona w „Dzienniku Gazeta Prawna” wypowiedź rzecznik jednego ze szpitali w Radomiu, która w sposób skandaliczny deprecjonuje zawód fizjoterapeuty.

 • Diagności medyczni i fizjoterapeuci mówią jednym głosem

  11 listopada 2017

  9 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Macieja Krawczyka z prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii. W spotkaniu uczestniczyły prezes OZZPDMiF Grażyna Musiałkiewicz i wiceprezes Barbara Dudek.

 • O sprawność i zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń sportowców

  10 listopada 2017

  6 listopada 2017 z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się spotkanie prezesa KRF Macieja Krawczyka, wiceprezesa KRF Ernesta Wiśniewskiego oraz członka Komisji Rewizyjnej KIF Jacka Tuza z ministrem sportu Witoldem Bańką.

Czytaj więcej...

od Ministerstwo Zdrowia

Czytaj więcej...