Ciekawe informacje

 • Spotkanie KIF w Sanoku

  8 marca 2018

  7 marca 2018 roku odbyło się spotkanie informacyjne Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Sanoku. Spotkanie prowadziła dr Renata Skalska-Izdebska członek KRF z województwa podkarpackiego. Na spotkaniu przedstawiono dotychczasowe i planowane na 2018 rok działania KRF oraz KIF, zaprezentowano rolę Samorządu, poruszono temat rejestracji fizjoterapeutów, odpowiadano na pytania i wątpliwości obecnych fizjoterapeutów. Serdecznie dziękujemy Kolegom Fizjoterapeutom za przybycie i rozmowę.

 • Spotkanie informacyjne w Łodzi

  20 lutego 2018

  19 lutego 2018 roku w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z regionu Łódzkiego. Spotkanie poprowadził Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk oraz członkowie KRF z województwa łódzkiego Agata Wróblewska i Łukasz Dobrakowski.
  W trwającym trzy godziny spotkaniu uczestniczyło blisko 80 fizjoterapeutów. W pierwszej części spotkania przedstawiona została dotychczasowa działalność Krajowej Izby Fizjoterapeutów, a także zapoznano przybyłych z planami na bieżący rok. Drugą część spotkania poświęcono na zadawanie pytań przez uczestników. Dotyczyły one w głównej mierze zagadnieniom związanym z tematyką podmiotów leczniczych, obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, standardów ustawicznego kształcenia oraz kwestii regulacji minimalnego wynagrodzenia Fizjoterapeutów.

  Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywny udział w spotkaniu. Jednocześnie pragniemy zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się 20 marca 2018r. w Łodzi.

 • Spotkanie informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim

  31 stycznia 2018

  20 stycznia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej Poznańskiej Akademii Wychowywania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie informacyjne Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 
  Spotkanie prowadzili wiceprezes KRF Jacek Koszela oraz członkowie KRF z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego - Tomasz Maciążek, Grzegorz Zyzek oraz Wojciech Górecki. 
  W spotkaniu uczestniczyło lokalne środowisko fizjoterapeutów, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Fizjoterapii dr Janusz Doś, przedstawiciele władz lokalnej uczelni oraz innych grup zajmujących się rehabilitacją m.in. Prezes PTReh Oddziału Lubuskiego Piotr Madoń. Spotkanie trwało około 4 godzin, z czego większość czasu była poświęcona na pytania i odpowiedzi. 
  Za bardzo dużą pomoc w organizacji spotkania dziękujemy Pani dr Anicie Kulik oraz władzom uczelni.

 • Spotkanie informacyjne w Kolbuszowej

  23 stycznia 2018

  20 stycznia 2018  odbyło się spotkanie z fizjoterapeutami w Kolbuszowej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie KRF z województwa podkarpackiego Barbara Cyran-Grzebyk i Arseniusz Burkiewicz . Na spotkaniu przedstawiono dotychczasowe i planowane na 2018 rok działania KRF oraz KIF, zaprezentowano w pigułce rolę Samorządu, poruszono temat rejestracji fizjoterapeutów , odpowiadano na pytania i wątpliwości obecnych fizjoterapeutów.

 • XIV Posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

  11 stycznia 2018

  10 stycznia 2018 odbyło się XIV posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Podczas czteroipółgodzinnych obrad przedyskutowano wiele istotnych dla naszego środowiska zawodowego kwestii.

 • Pracodawcy RP

  18 grudnia 2017
 • Spotkanie  Rzeczników Dyscyplinarnych

  14 grudnia 2017

  14 grudnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie  Rzeczników Dyscyplinarnych reprezentujących Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego: Lekarzy i Dentystów, Farmaceutów, Pielęgniarek i Położnych, Radców Prawnych, Laborantów Medycznych, Lekarzy Weterynarzy oraz Fizjoterapeutów.

 • Spotkanie Prezydium KRF z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcami.

  14 grudnia 2017

  14  grudnia br. Prezes KRF Maciej Krawczyk oraz Wiceprezesi KRF Ernest Wiśniewski, Tomasz Niewiadomski i Zbigniew Wroński w obecności Dyrektora Biura KIF Artura Koper spotkali się z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Wojciechem Kiebzakiem oraz Zastępcami Rzecznika Markiem Walusiakiem i Jackiem Łuniewskim. W czasie spotkania omówiono ustawowe zadania organu KIF jakim jest Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy oraz omówiono rolę biura KIF we wspieraniu tych zadań.

 • Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta

  28 listopada 2017

  27 listopada Prezes KRF dr hab. n. med. Maciej Krawczyk spotkał sie z Rzecznikiem Praw Pacjenta Ministrem Bartłomiejem Chmielowcem oraz zastępcą Rzecznika Panem Grzegorzem Błażewiczem.

 • XII Posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

  26 listopada 2017

  Prezydium KRF zrelacjonowało członkom KRF przebieg spotkań w jakich uczestniczyli w ostatnich tygodniach, między innymi w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Sportu i Turystyki, NFZ oraz AOTMiT.

  Podczas dyskusji i omawiania problemów z wprowadzeniem specjalizacji kierunkowych oraz brakiem współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie fizjoterapii – członkowie KRF zobowiązali Prezesa KRF - do wystąpienia do Ministra Zdrowia z pismem informującym o utracie zaufania do KK oraz sprzeciwie środowiska wobec działań i postawy KK.

Czytaj więcej...

od Ministerstwo Zdrowia

Czytaj więcej...