Aktualności

Stanowisko Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF w sprawie wycofania z publikacji rozporządzenia MZ

Interdyscyplinarna Rada Ekspertów Krajowej Rady Fizjoterapeutów w stanowisku podjętym podczas ostatniego posiedzenia podkreśla konieczność wprowadzenia pilnych zmian w rehabilitacji. Rada, w której składzie jest obecnie 19 autorytetów z różnych dziedzin fizjoterapii, wyraziła zaniepokojenie wycofaniem z publikacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz poparła działania prezydium KRF w sprawie zawartych w rozporządzeniu regulacji.

Czytaj więcej...