PL

Zespół Tematyczny do spraw Nauki

Skład zespołu tematycznego:

Dariusz Czaprowski – Przewodniczący
Bartosz Molik
Marek  Woźniewski
Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
Magdalena Hagner-Derengowska
Aleksandra  Truszczyńska-Baszak
Katarzyna Maślanko – sekretarz

AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU

Pierwszym przewodniczącym Zespołu został prof. dr hab. Jakub Taradaj. Od stycznia 2021 roku funkcję tę pełni dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW. Zespół rozpatrzył do tej pory 21 wniosków o dofinansowanie, z czego 12 zaopiniowanych zostało pozytywnie. W sumie zespół zarekomendował dofinansowania w kwocie 112823,77 zł, z czego 105051,97 zł dotyczyło pokrycia kosztów przewodów doktorskich, zaś kwotę 7 771,80 zł przyznano na pokrycie kosztów publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (posiadające Impact Factor).

Powołanie Zespołu Tematycznego ds. Nauki czytaj więcej…