Zespół Tematyczny ds. Nauki zajmuje się przede wszystkim działaniami mającymi na celu promowanie, propagowanie oraz wspieranie fizjoterapii klinicznej opartej na dowodach naukowych. Jednym z elementów tej działalności jest rekomendowanie finansowego wsparcia przyznawanego ze środków KIF dla fizjoterapeutów realizujących prace badawcze, których efektem są publikacje naukowe czy uzyskiwane stopnie i tytuły naukowe.

Zespół został powołany w 2017 roku. 4 września 2018 Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjęła Uchwałę w sprawie przyznawania środków finansowych na rozwój naukowy ze środków Krajowej Izby Fizjoterapeutów, na podstawie której Członkowie Zespołu oceniają i rekomendują dofinansowania przyznawane fizjoterapeutom.

Skład zespołu tematycznego:

Andrzej Czamara – Przewodniczący
Elżbieta Skorupska Z-ca Przewodniczącego
Marta Jokiel
Paweł Linek
Jacek Lewandowski
Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz
Roman Nowobilski
Andrzej Markowski
Anna Skrzek
Joanna Kostka
Marlena Skwiot
Katarzyna Maślanko – Sekretarz

Poprzedni skład Zespołu