Zespół Tematyczny ds. Nauki zajmuje się przede wszystkim działaniami mającymi na celu promowanie, propagowanie oraz wspieranie fizjoterapii klinicznej opartej na dowodach naukowych. Jednym z elementów tej działalności jest rekomendowanie finansowego wsparcia przyznawanego ze środków KIF dla fizjoterapeutów realizujących prace badawcze, których efektem są publikacje naukowe czy uzyskiwane stopnie i tytuły naukowe.

Zespół został powołany w 2017 roku. 4 września 2018 Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjęła Uchwałę w sprawie przyznawania środków finansowych na rozwój naukowy ze środków Krajowej Izby Fizjoterapeutów, na podstawie której Członkowie Zespołu oceniają i rekomendują dofinansowania przyznawane fizjoterapeutom.

Skład zespołu tematycznego

dr hab. Dariusz Czaprowski - Przewodniczący
dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska
dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
prof. dr hab. Bartosz Molik
dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak
prof. dr hab. Marek Woźniewski
mgr Katarzyna Maślanko - Sekretarz

Pierwszym przewodniczącym Zespołu został prof. dr hab. Jakub Taradaj. Od stycznia 2021 roku funkcję tę pełni dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW. Zespół rozpatrzył do tej pory 21 wniosków o dofinansowanie, z czego 12 zaopiniowanych zostało pozytywnie. W sumie zespół zarekomendował dofinansowania w kwocie 112823,77 zł, z czego 105051,97 zł dotyczyło pokrycia kosztów przewodów doktorskich, zaś kwotę 7 771,80 zł przyznano na pokrycie kosztów publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (posiadające Impact Factor).

Powołanie Zespołu Tematycznego ds. Nauki czytaj więcej…