Grupa wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego wspierająca naukowo działalność izby. Głównym zadaniem będzie opracowanie wytycznych w różnych działach fizjoterapii. Czytaj więcej…

Skład zespołu:

prof. dr hab. Jakub Taradaj
Przewodniczący
dr hab. Bartosz Molik
dr hab. Dariusz Czaprowski
prof. dr hab. Marek Woźniewski
dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska
dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak