Zespół Tematyczny ds. Nauki zajmuje się przede wszystkim działaniami mającymi na celu promowanie, propagowanie oraz wspieranie fizjoterapii klinicznej opartej na dowodach naukowych. Jednym z elementów tej działalności jest rekomendowanie finansowego wsparcia przyznawanego ze środków KIF dla fizjoterapeutów realizujących prace badawcze, których efektem są publikacje naukowe czy uzyskiwane stopnie i tytuły naukowe.

27 lipca 2023 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjęła Uchwałę w sprawie przyznawania środków finansowych na rozwój naukowy ze środków Krajowej Izby Fizjoterapeutów, na podstawie której Członkowie Zespołu oceniają i rekomendują dofinansowania przyznawane fizjoterapeutom.

Przyznawanie środków finansowych na Rozwój naukowy ze środków KIF

Krajowa Izba Fizjoterapeutów we współpracy z Zespołem Tematycznym ds. Nauki mają przyjemność przedstawić zasady przyznawania środków finansowych na rozwój naukowy naszego środowiska.

Jeśli jesteś fizjoterapeutą i regularnie opłacasz składki członkowskie możesz:

  • starać się o pokrycie kosztów realizacji projektu naukowo-badawczego nieposiadającego żadnego innego źródła finansowania przez wnioskujących z doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowo-rozwojowych (Grant senior) oraz nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu badań naukowo-rozwojowych (grant junior);
  • otrzymać nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu fizjoterapii;
  • uzyskać dofinansowanie innych wniosków z zakresu działalności naukowej i badawczo-rozwojowej z zakresu fizjoterapii.

Nabór wniosków odbywa się̨ na podstawie odrębnego regulaminu, po zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej KIF.

Wnioski o przyznanie środków finansowych z budżetu KIF na rozwój naukowy należy składać:

  • w postaci elektronicznej, na adres: [email protected] oraz
  • w formie tradycyjnej, przesyłając wniosek z dopiskiem „wniosek Zespół ds. Nauki” pod adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa

Skład zespołu tematycznego:

Andrzej Czamara – Przewodniczący
Elżbieta Skorupska Z-ca Przewodniczącego
Marta Jokiel
Paweł Linek
Jacek Lewandowski
Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz
Roman Nowobilski
Andrzej Markowski
Anna Skrzek
Joanna Kostka
Marlena Skwiot
Katarzyna Maślanko – Sekretarz

Poprzedni skład Zespołu

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności:

Pobierz: Sprawozdanie-roczne-ZT-ds-Nauki_2023