dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa
Przewodnicząca
mgr Jarosław Napiórkowski
mgr Dariusz Potrzyszcz
dr Roksana Malak
prof. Andrzej Szopa
dr hab. Ewa Gajewska