PL

Zespół Tematyczny do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii

Zadaniem Zespołu jest opracowanie wytycznych związanych w oceną zmian funkcjonalnych pacjenta, jakie pojawiają się w trakcie prowadzonej fizjoterapii. Przyjęto następującą tematykę działań:

• opracowanie wytycznych i ocena funkcjonalna w fizjoterapii pediatrycznej,
• ocena funkcjonalna oraz zalecenia aktywności fizycznej w geriatrii,
• fizjoterapia oparta na danych naukowych (EBP), wytyczne praktyki zgodne z EBP,
• wytyczne i ocena funkcjonalna w fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa,
• wytyczne i ocena funkcjonalna w fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych.
• wytyczne i ocena w fizjoterapii onkologicznej w zakresie raka piersi, nowotworów głowy i szyi, aktywności fizycznej w onkologii,

Skład zespołu tematycznego:

Andrzej Myśliwiec  – Przewodniczący
Ewa Gajewska
Sławomir Marszałek
Tomasz Sipko
Joanna Kostka
Maciej Płaszewski
Julia Walatek – Sekretarz

POPRZEDNI SKŁAD ZESPOŁU

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności:

Pobierz: Sprawozdanie roczne ZTds MiJF2023