PL

Zespół Tematyczny do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii

Skład zespołu tematycznego:

Małgorzata Domagalska-Szopa – Przewodnicząca
Jarosław Napiórkowski
Dariusz Potrzyszcz
Roksana Malak
Andrzej Szopa
Ewa Gajewska

AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności (I kadencji)