Skład zespołu tematycznego:

Jacek Tuz
Przewodniczący
Monika Grygorowicz
Marta Podhorecka
Elżbieta Woźniak-Kasperek
Marcel Stasierski
Krzysztof Mirecki