PL

Zespół Tematyczny do spraw Fizjoprofilaktyki

Zespół Tematyczny do spraw Fizjoprofilaktyki został powołany w 2017 roku. Jego głównym celem było wypracowanie definicji oraz opracowanie podziału i zakresu prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej. Koncentruje się na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności. Istotnym zadaniem Zespołu jest także propagowanie wiedzy na temat fizjoprofilaktyki w kraju i za granicą.

Skład zespołu tematycznego:

Krystyna Rożek – Piechura – Przewodnicząca
Dagmara Chamela -Bilińska Sekretarz
Łukasz Stoliński
Jakub Olejnik
Justyna Lech
Łukasz Oleksy
Anna Brzęk
Tomasz Partyka
Małgorzata Marjańska
Dariusz Mucha
Jolanta Stępowska

POPRZEDNI SKŁAD ZESPOŁU

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności:

Pobierz: Sprawozdanie ZTds.Fizjoprofilaktyki_2023