Skład zespołu tematycznego:

dr hab. Monika Grygorowicz - Przewodnicząca
mgr Krzysztof Mirecki
dr Marta Podhorecka
mgr Michał Rau
dr Marcel Stasierski
mgr Jacek Tuz
dr Elżbieta Woźniak-Kasperek

Zespół Tematyczny do spraw Fizjoprofilaktyki został powołany w 2017 roku. Jego głównym celem było wypracowanie definicji oraz opracowanie podziału i zakresu prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej. Koncentruje się na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności. Istotnym zadaniem Zespołu jest także propagowanie wiedzy na temat fizjoprofilaktyki w kraju i za granicą.

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności