PL

Zespół Tematyczny do spraw Fizjoprofilaktyki

Skład zespołu tematycznego:

Monika Grygorowicz
Marcel Stasierski
Marta Podhorecka
Jacek Tuz
Elżbieta Woźniak – Kasperek
Krzysztof Mirecki
Michał Rau
Paweł Adamkiewicz
Roksana Malak
Anna Kloze
Jolanta Stępowska
Michał Kaczmarek
Zajkiewicz Katarzyna
Agnieszka Stepień
Agnieszka Brzęk
Marzena Wiernicka
Darek Czaprowski
Mateusz Kozinoga
Łukasz Stoliński
Liliana Klimont

AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU

Zespół Tematyczny do spraw Fizjoprofilaktyki został powołany w 2017 roku. Jego głównym celem było wypracowanie definicji oraz opracowanie podziału i zakresu prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej. Koncentruje się na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności. Istotnym zadaniem Zespołu jest także propagowanie wiedzy na temat fizjoprofilaktyki w kraju i za granicą.

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności