PL

Zespół Tematyczny do spraw Etyki

Skład zespołu tematycznego:

Rafał Bugaj
Krzysztof Pezdek
Miłosz Kuśnierz
Marta Podhorecka
Alicja Przyłuska-Fiszer
Anna Kloze
Ewelina Rajewicz

AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności