dr Rafał Bugaj
dr hab. Krzysztof Pezdek
dr Miłosz Kuśnierz
dr Marta Podhorecka
prof.dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer
dr Anna Kloze
Ewelina Rajewicz