PL

Zespół Tematyczny do spraw Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Fizjoterapii Uzdrowiskowej

Skład zespołu tematycznego:

Rybicka Ewa – Przewodnicząca
Beata Agnieszka Pyrka
Renata Skalska-Izdebska
Beata Trzepizur
Dariusz Marian Fielek
Agnieszka Irena Kurach
Piotr Klimkowski
Magdalena Weber-Rajek
Marek Walusiak
Dariusz Milko
Szymon Adam Kijanka
Marek Arabski

AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU

Zadania zespołu

Zespół zajmuje się wprowadzaniem standardów fizjoterapeutycznych w lecznictwie uzdrowiskowym, opracowaniem wytycznych w różnych działach fizjoterapii uzdrowiskowej.

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności