Spotkanie warsztatowe dla lubelskich fizjoterapeutów.

W dniu 4 czerwca 2022 r., Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa lubelskiego zorganizowali w Lubelskim Oddziale Terenowym Biura KIF przy Alejach Racławickich 8 spotkanie warsztatowe dla lubelskich fizjoterapeutów.

Uczestnicy zajęć zapoznali się z tematem: „Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy – prowadzenie działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów”.

Celem spotkania było przybliżenie fizjoterapeutom prawnych aspektów pracy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prowadzący warsztaty radca prawny Jakub Frakowski, specjalizujący się w prawie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej obsługi prawnej podmiotów leczniczych, lekarzy i fizjoterapeutów, udzielał wyczerpujących informacji w wielu istotnych sprawach dotyczących praktyk zawodowych i podmiotów gospodarczych.

Referowane tematy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych uczestników, czego dowodem były liczne pytania kierowane do prowadzącego.

Spotkanie w małej grupie osób dało możliwość wszystkim zainteresowanym wziąć udział w żywej dyskusji i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Agendę spotkania można znaleźć w naszym komunikacie:  https://kif.info.pl/events/spotkanie-warsztatowe-dla-fizjoterapeutow-z-lublina-oraz-woj-lubelskiego/

Kodeks Etyki uchwalony!

Podczas II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów delegaci wspólnie uchwalili (Uchwała Nr 25/II KZF/2022II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów), “Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty”. Prace nad kodeksem trwały ponad 3 lata – ich efektem był dokument, który przyjęła Krajowa Rada Fizjoterapeutów poprzedniej kadencji, natomiast II KZF rozpatrzył projekt i ostatecznie go uchwalił. To bardzo znaczące wydarzenie dla naszego samorządu – podobne kodeksy etyczne mają także inne zawody zaufania publicznego, także te reprezentujące inne profesje medyczne.

Kodeks etyki to swoisty drogowskaz dla każdej osoby wykonującej zawód fizjoterapeuty. W preambule dokumentu czytamy m.in.

Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty opierają się na założeniu, że fizjoterapeuta to samodzielna profesja medyczna. Profesjonalista to osoba, która wyznaje, głosi i realizuje w działaniu określone ideały, wartości oraz zasady etyki zawodu. Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty stanowią podstawę wykonywania przez fizjoterapeutę wszystkich czynności zawodowych, niezależnie od formy i miejsca wykonywania zawodu, dlatego w ich treści używa się zwrotu „pacjent(klient)” w odniesieniu do każdej osoby korzystającej z usług fizjoterapeuty.

Poniżej prezentujmy dokument zawierający całość “Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty”

zasady_etyki_06.22

Spotkanie warsztatowe w Kielcach pt.” „Skolioza idiopatyczna – specyficzna fizjoterapia”.

W dniu 16 maja 2022 roku, w godzinach 16.30-19.45 w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego KIF w Kielcach przy ulicy Nowy Świat 32A, odbyły się spotkania warsztatowe dla fizjoterapeutów z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Tematem spotkań było zagadnienie „Skolioza idiopatyczna – specyficzna fizjoterapia”.

Fizjoterapeuci mogli zapoznać się w praktyce i teorii z warunkami, jakie powinna spełniać metoda, aby zostać zaliczoną do Metod Specyficznych terapii skolioz idiopatycznych. Poruszono też następujące tematy:

  • Jak rozpoznać skoliozę?
  • Dlaczego łatwiej rozpocząć terapią z dzieckiem niż ją kontynuować?
  • Metoda FITS i jej etapy.
  • Mięsień czworoboczny lędźwi – po której stronie skoliozy jego wzmożone napięcie? Badania i terapia.
  • Co to jest kompensacja czynnościowa w skoliozie, czym różni się od kompensacji strukturalnej? Jak ją kontrolować?
  • Wzorce korekcyjne do wytworzenia kompensacji czynnościowej.

Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego, zaś prowadzącym dr n. o zdr. Andrzej M’hango, specjalista fizjoterapii, dyplomowany osteopata, współautor Metody FITS.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z czasopismem “Physiotherapy Review” ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Celem konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć absolwentów oraz zachęcenie ich do rozwoju naukowego.

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, a zwycięskie prace zostaną nagrodzone wartościowymi nagrodami finansowymi. Ponadto manuskrypty przygotowane przez laureatów na podstawie ich prac zostaną opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie “Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych (20 pkt ministerialnych).

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2021/2022 (najpóźniej do 30 września 2022).

Wkrótce na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów pojawi się regulamin i wszelkie szczegóły dotyczące Konkursu.

Spotkanie dziekanów wydziałów i kierunków kształcących fizjoterapeutów.

20 maja 2022 r. z inicjatywy przedstawicieli Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się spotkanie dziekanów wydziałów i kierunków kształcących fizjoterapeutów. W wydarzeniu wzięło udział blisko 60 osób. Wśród nich znaleźli się prezes KRF dr hab. Maciej Krawczyk, wiceprezes KRF ds. nauki i edukacji dr Zbigniew Wroński, przedstawiciele uczelni wyższych, a także członkowie Zespołu Tematycznego ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy KIF. Do spotkania dołączyli w formie online wiceminister Piotr Bromber, reprezentujący Ministerstwo Zdrowia oraz Edyta Gadomska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia).

Uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w dyskusji, zadali wiele pytań i zgłosili uwagi do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, a także omówili możliwości zmian i uszczegółowienia standardów kształcenia.

Przedstawiciele uczelni wypracowali również wspólne stanowisko w sprawie najważniejszych kwestii dotyczących przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego i standardów kształcenia oraz podjęli kroki w celu przekazania ww. stanowiska przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia.

Link do agendy spotkania: https://kif.info.pl/events/spotkanie-dziekanow-wydzialow-i-kierunkow-ksztalcacych-fizjoterapeutow/

Aleksander Lizak przeprasza KIF

Krajowa Izba Fizjoterapeutów kolejny raz zmuszona jest odpierać bezpodstawne insynuacje Aleksandra Lizaka, za które Aleksander Lizak już przepraszał i zobowiązywał do ich niepowtarzania.

Aleksander Lizak już wielokrotnie naruszał dobre imię Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów, za każdym razem wycofując się ze swoich twierdzeń. 

KIF stanowczo sprzeciwia się insynuacjom i zarzutom przez niego przedstawianym.

  • Ugoda zawarta z Aleksandrem Lizakiem 26 stycznia 2022 r.  na mocy, której zobowiązał się on do przeprosin oraz zaniechania składania nieprawdziwych i krzywdzących oświadczeń wobec członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów w przyszłości.

Ugoda_Aleksander_Lizak

  • Korespondencja Aleksandra Lizaka skierowana do członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, w której przeprosił i wyraził ubolewanie z powodu kierowania bezpodstawnych zarzutów.

Aleksander Lizak przeprasza KIF

Czytaj także: Są przeprosiny: zarzuty wobec Izby bezpodstawne. Artykuł z dnia 7 lutego 2022r.