NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podkarpackie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja do Izb o ogłoszeniu postępowania numer 401
Informacja do izb o ogłoszeniu postępowań konkursowych

NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dolnośląskie

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

IZBY
01_23_000168_PSY_04_1_04_9901_400_03_01
01_23_000169_PSY_04_1_04_1740_007_02_01
01_23_000170_PSY_04_1_04_9901_300_03_01
01_23_000171_PSY_04_1_04_9901_300_03_01
01_23_000172_PSY_04_1_04_9901_300_03_01