Wielki protest medyków już jutro – w sobotę 11 września!

Spotykamy, w sobotę 11 września, o godz. 12.00 na Placu Krasińskich w Warszawie!

Przechodzimy trasą pod Ministerstwem Zdrowia, Kancelarią Prezydenta, Sejmem, aż pod Kancelarię Premiera.

Walczymy o:

 1. Natychmiastową zmianę ustawy o wynagrodzeniach!
  Chcemy pracować nie głodować!
 2. Natychmiastowe zrównanie wynagrodzeń medyków do średniej Unii Europejskiej.
  Wielu młodych fizjoterapeutów oraz tych bardzo dobrze wykształconych ucieka za granicę. Nic dziwnego: tam pracując w zawodzie mają szansę zarobić na utrzymanie rodzin.
 3. Zmianę wyceny świadczeń rehabilitacyjnych!
  Rządzie! Płać realnie za leczenie, a nie po przecenie. Wyceny procedur i świadczeń medycznych od lat są nierealne i bardzo nisko opłacane. Rządzący nie biorą pod uwagę np. rosnących kosztów utrzymania placówek, inflacji. Coraz więcej zadań nakładanych przez (rząd) na placówki powoduje ich coraz większe zadłużenie, bo nie idą za tym pieniądze na ich realizację. Mamy dość spełniania obietnic decydentów bez pokrywania ich realnych kosztów.
 1. Wyeliminowanie biurokracji! Nie róbcie z medyków urzędników – STOP BIUROKRACJI
  W obliczu braku kadr medycznych powinniśmy wykorzystywać je mądrze i efektywnie. Wypełnianie zamówień na sprzęt to nawet kilkanaście minut. Każdy z nas wypełnia kilkadziesiąt sprawozdań, w których wiele danych się dubluje.
 2. Wzrost zatrudnienia! Nie ma medyków – nie ma leczenia. Same łóżka nie leczą!
  Rząd musi zadbać o kadry medyczne i zapewnić wzrost zatrudnienia w publicznej ochronie zdrowia. Dziś w publicznej ochronie zdrowia pracuje tylko co trzeci fizjoterapeuta! Średnie zatrudnienie w ochronie zdrowia w krajach europejskich wynosi 10 proc. w Polsce 6 proc.
 3. Bezpieczeństwo pacjentów! Bezpieczeństwo medyka to bezpieczeństwo pacjenta.
  Konieczne jest systemowe ubezpieczenie, które w razie niepożądanego zdarzenia medycznego i szkody pacjenta pozwala szybko sfinansować i wdrożyć rehabilitację leczniczą.

Informacje organizacyjne i logistyczne:

 • KIF zwraca koszty przyjazdu na protest. Napisz w tej sprawie pod mail: biuro@kif.info.pl
 • KIF przygotował transparenty, gwizdki, kamizelki i nagłośnienie. Będą do odbioru od godziny 11 w pobliżu miejsca zbiórki. Informacje w dniu wydarzenia pod numerem: 508 714 599.
 • Na Placu Krasińskich od 11:30 formujemy kolumnę.

Wskazówki dotyczące dojazdu:

 • Dojeżdżamy autokarami na protest w rejon Stadionu Polonii – okolice ulic: Bonifraterskiej, Konwiktorskiej, Sanguszki (są to rejony Sądu Najwyższego).
  Autokary następnie zjeżdżają ulicą Sanguszki na Wisłostradę i kierują się na Torwar.
 • Na Torwarze znajdują się parkingi, gdzie autokary będą oczekiwały na zakończenie protestu. Lokalizacja parkingu: Torwar, przy Pętli autobusowej Łazienkowskiej oraz w rejonie  Myśliwieckiej. Jeśli w tych punktach zabraknie miejsc do parkowania Policja będzie przekierowywać autokary w inne miejsca.

UWAGA: Każdy autokar musi posiadać białą kartkę A4 z przodu na szybie. Jest to znak rozpoznawczy dla policji, który umożliwi wjazd na parking.

POWRÓT: W przypadku powrotu proszę zwrócić uwagę na zajmowane pasy ruchu na Wisłostradzie. Policja wskazała kierunek GDAŃSK – zajmujemy prawy skrajny pas w kierunku Żoliborza, natomiast kierunek LUBLIN zajmujemy prawy skrajny pas na Mokotów. Jeżeli kierowca autokaru miałby problem orientacyjny, który pas zająć wracając prosimy, aby dopytali policjantów, którzy udzielą wskazówek.

Białe Miasteczko:

 • KIF uczestniczy w przygotowaniu Białego Miasteczka. 18 września będzie dzień poświęcony fizjoterapii.
 • Wciąż poszukiwani są fizjoterapeuci do dyżurowania w Białym Miasteczku.

Termin II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjęła uchwałę o terminie zwołania II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów na 27-29 maja 2022 roku. Uchwała nr 622/KRF wskazuje także, iż najpóźniej do 31 marca 2022 roku poznamy jego miejsce.

Zjazd zostanie zorganizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Link do uchwały opublikowanej na stronie KIF: https://kif.info.pl/file/2021/09/Uchw_622-I-KRF.pdf

Pomoc i Wsparcie. Od fizjoterapeutów dla fizjoterapeutów!

Pan Wojciech, fizjoterapeuta z powiatu żywieckiego, wspólnie z żoną doświadczyli ogromnej tragedii. W badaniu prenatalnym, wykonanym u Pani Justyny w 22 tyg ciąży, wykryto poważną wadę serca płodu. Operacja została zaplanowana zaraz po porodzie, wstępnie na koniec września bieżącego roku.

Niestety, poród i proces leczenia w oddalonym o 100 km ośrodku referencyjnym związany jest z ponoszeniem wysokich kosztów, na które rodziców nie stać. Kosztowne są nie tylko przejazdy, hotele, ale także wizyty u cenionych specjalistów oraz sprzęty do monitorowania stanu zdrowia dziecka czy rzeczy do codziennego użytku, poprawiające komfort malutkiego pacjenta. Dziecko z ciężką wadą serca do końca życia potrzebuje zaawansowanej opieki medycznej. Możliwy jest również scenariusz następnych zabiegów operacyjnych, a tym samym kolejnych kosztownych pobytów z dzieckiem poza miejscem zamieszkania. Wiąże się to także z możliwością utraty zarobkowania!

„Nasza przyszłość jest niepewna” – apelują rodzice i proszą o wsparcie finansowe oraz jak najszersze udostępnianie zbiórki w mediach społecznościowych.

Wpłaty można dokonywać na indywidualne konto utworzone dla Podopiecznego przez

Fundację Trivita
nr konta: 53 1090 1740 0000 0001 3716 8906,
Każda złotówka się liczy!

Spotkanie online dla wszystkich Delegatów na II KZF

Już 30 sierpnia 2021 r. odbędzie się pierwsze ze spotkań online dla wszystkich Delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Celem spotkania jest włączenie Delegatów w bieżącą działalność Izby oraz zapoznanie z jej zadaniami, które są określone w aktach prawnych, a w szczególności w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553).

Kluczową częścią spotkania będzie dyskusja, podczas której będzie można zadać pytania związane z działaniem i aktywnością Krajowej Rady Fizjoterapeutów, jej Prezydium czy jakiegokolwiek innego organu. Wiele z powtarzanych w przestrzeni publicznej opinii na temat funkcjonowania Izby jest nieprawdziwa, a niestety część z nich jest powielana przez Delegatów. Spotkanie będzie pierwszym z cyklu spotkań, podczas których zostaną zaprezentowane prawne i organizacyjne aspekty działania KIF przez ekspertów, prawników i osoby, które obecnie sprawują funkcję w różnych organach. Ponad 40 proc. Delegatów musi określić się, co do czynnego udziału w pracach w organach samorządu (takich jak Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Sąd Dyscyplinarny czy Komisja Rewizyjna), dlatego niezbędne jest przekazanie wszystkim szczegółowych informacji, jaki jest charakter i zakres prac poszczególnych organów, jaka odpowiedzialność się z tym wiąże oraz jakie nowe obowiązki i obciążenie czasowe generuje ta praca.

Wiedza zdobyta w trakcie spotkań z pewnością usprawni pracę uczestników przyszłego Zjazdu, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy znaleźli się w gronie Delegatów.

Pracując w samorządzie kierować się należy dobrem całej grupy zawodowej, a praca ta musi być oparta o ustalone zasady i praktyki, dodatkowo mieszcząc się w ramach obowiązującego prawa.

Prezes KRF spotkał się z Prezydentem Krakowa

25 sierpnia w Krakowie spotkali się prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa oraz prof. Maciej Krawczyk – Prezes KRF.

Jednym z głównych tematów spotkania były kwestie organizacyjne związane z II Kongresem Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Jak wiadomo, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, Kongres został przełożony na późną jesień 2022 r. Prezydent Jacek Majchrowski ze zrozumieniem odniósł się do zmiany daty wydarzenia i zapewnił o podtrzymaniu osobistego patronatu dla Kongresu KIF. Wyraził także wolę współpracy i wsparcia w zakresie organizacji tak ważnego dla Krakowa wydarzenia.

W trakcie spotkania rozmawiano także o sytuacji fizjoterapii, szczególnie w kontekście realizacji samorządowych programów dotyczących ochrony zdrowia, w które aktywnie włącza się KIF.

W spotkaniu uczestniczył także Paweł Adamkiewicz – Wiceprezes KRF ds. promocji zawodu i gabinetów prywatnych.

Kolejna uczelnia wyższa nawiązuje współpracę z Krajową Izbą Fizjoterapeutów

25 sierpnia w Krakowie, w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego, doszło do spotkania prof. dr hab. med.Tomasza Grodzickiego – Prorektora ds. Collegium Medicum UJ z prof. Maciejem Krawczykiem – Prezesem KRF.

W trakcie spotkania rozmawiano o obecnej sytuacji w polskiej fizjoterapii, wyzwaniach, jakie stawia przed zawodami medycznymi pandemia oraz o nawiązaniu ścisłej współpracy w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego fizjoterapeutów. Obie strony zadeklarowały wolę podpisania listu intencyjnego w tej sprawie.

W spotkaniu uczestniczył także Paweł Adamkiewicz – Wiceprezes KRF ds. promocji zawodu i gabinetów prywatnych.