Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o unieważnieniu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje:

NFZ OW Lublin - 02.08.2022