Spotkanie w NFZ w Białymstoku

Dnia 21 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczył Maciej Bogdan, członek KRF województwa podlaskiego.

Podczas spotkania: 

  1. zaopiniowano projekt zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa podlaskiego, w tym również w zakresie zgodności z krajowym planem transformacji oraz wojewódzkim planem transformacji.
  2. uchwalono plan pracy Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2024.
  3. przeprowadzono okresową analizę skarg i wniosków składanych przez ubezpieczonych do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w III kwartale 2023 roku.

Dzień Seniora z ZUS-em

W listopadzie 2023 r. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie podejmuje szereg inicjatyw skierowanych do seniorów. W ramach obchodów Dnia Seniora, realizowane są w tym roku wydarzenia pod hasłem „Senior Manager ds. własnego bezpieczeństwa”.  

Przedstawiciele KIF zostali zaproszeni do udziału w dniu 21 listopada 2023 r. w akcji promocyjnej w Inspektoracie Kraków – Podgórze. 

Dorota Ogarek, koordynator wojewódzki KRF oraz Joanna Bukowska, członek KRF z województwa małopolskiego, informowały interesantów o kampanii społecznej “Popraw jakość życia” pod hasłem “Fizjoterapia – samo się nie zrobi”. Przedstawiały również programy profilaktyczne KIF i MZ “Aktywny senior w domu” i “Aktywna przerwa w pracy”.

 

NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – małopolskie

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja IZBY - 06-24-000008_REH_05_1_01
Informacja IZBY - 06-24-000009_PSY_04_1_04.9901.400.03_01
Informacja IZBY - 06-24-000007_REH_05_1_01

NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podkarpackie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja o ogłoszeniu postępowań konkursowych numer 51-118
Załącznik do pisma NFZ09-WO-O.4101.50.2023

VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki

16 listopada 2023 roku, w Krakowie, odbył się VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kongres jest corocznym spotkaniem ekspertów i praktyków od problematyki polityki senioralnej, organizowanym z myślą o najstarszych mieszkańcach. Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów zostali zaproszeni na Kongres przez Zarząd Województwa. 

Kongres został otwarty przez Łukasza Smółkę, wicemarszałka województwa małopolskiego. Wykład otwierający wygłosił dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, SP ZOZ MSWiA w Krakowie. 

Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowały Dorota Ogarek, koordynator wojewódzki KRF oraz Joanna Bukowska, członek KRF z województwa małopolskiego. 

W przerwie obrad stoisko KIF odwiedził wicemarszałek Łukasz Smółka. Omówiono projekty KIF oraz kampanię społeczną “Popraw jakość życia” pod hasłem “Fizjoterapia – samo się nie zrobi”. 

Dziękujemy za zaproszenie na Kongres. Była to kolejna udana impreza, która skupiła uwagę na potrzebach i oczekiwaniach osób w jesieni życia.