Spotkanie warsztatowe w Kielcach pt. „Nowoczesne czynniki fizykalne w kompleksowym postępowaniu fizjoterapeutycznym”.

W dniu 9-10 maja 2022 roku, w godzinach 16.30-19.45 w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego KIF w Kielcach przy ulicy Nowy Świat 32A, odbyły się spotkania warsztatowe dla fizjoterapeutów z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Tematem spotkań było zagadnienie „Nowoczesne czynniki fizykalne w kompleksowym postępowaniu fizjoterapeutycznym”.

Fizjoterapeuci mogli zapoznać się z efektami i poziomem oddziaływania czynników fizykalnych, nowoczesną koncepcją określającą rolę czynników fizykalnych w procesie gojenia jak również mechanizmem działania i efektami terapeutycznymi nowoczesnych metod fizykalnych: terapia energotonowa, magnetostymulacja, magnetoledoterapia, głęboka stymulacja magnetyczna, rezonans stochastyczny, mikroprądy, ENF. Uzyskali cenne wskazówki oraz profesjonalne odpowiedzi na liczne pytania.

Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego, zaś prowadzącym była dr Jolanta Dudek.

Spotkanie cieszyło się wysoką frekwencją.

Agendę spotkania umieściliśmy w komunikacie: https://kif.info.pl/events/spotkanie-warsztatowe-dla-fizjoterapeutow-z-kielc-oraz-woj-swietokrzyskiego-maj-2022/

Już działa Wielkopolski Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów

29 kwietnia 2022 r., w piątek, odbyło się oficjalne otwarcie Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Poznaniu. Organizatorami wydarzenia byli przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. wielkopolskiego: Miłosz Smoliński, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska oraz Marcel Stasierski. Biuro w tym ważnym dniu odwiedził m.in.  prof. Maciej Krawczyk – prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

W uroczystości wzięli udział znamienici goście: Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej prof. Krzysztof Kordel, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej mgr Teresa Kruczkowska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek, dyrektorzy Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Poznania, reprezentanci uczelni wielkopolskich kształcących fizjoterapeutów, dyrekcje oddziału wielkopolskiego NFZ, dyrekcje poznańskich szpitali. Po oficjalnym przecięciu wstęgi i przywitaniu gości, prof. Maciej Krawczyk przedstawił krótko działania i rolę samorządu fizjoterapeutów oraz statystyki zawodowe związane z regionem wielkopolskim. W wojewódzkie wielkopolskim jest 6224 fizjoterapeutów, którzy pracują zarówno w przychodniach i szpitalach, domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczych jak również prowadzą własne praktyki fizjoterapeutyczne. Realizują świadczenia zarówno refundowane przez NFZ jak komercyjne.

Prof. Krawczyk omówił główne inicjatywy podjęte przez KIF, m.in. opracowanie samorządowych programów zdrowotnych oraz projekt szkolenia podnoszącego kwalifikacje fizjoterapeutów.

W czasie dyskusji z zaproszonymi gośćmi rozmawiano, m.in.  nad potrzebami regionalnymi związanymi z rehabilitacją, a także nad wyzwaniami, jakie stoją przed fizjoterapeutami z województwa. Przedstawiciele KIF podkreślali, iż zależy im na wzmacnianiu działań promujących profilaktykę zdrowotną, także poprzez zdefiniowanie fizjoprofilaktyki i tworzenie programów zdrowotnych, gotowych do implementacji przez samorządy lokalne.  Propozycje takich programów zostały przedstawione podczas spotkania i dotyczyły m.in. opieki fizjoterapeuty nad niemowlętami czy fizjoterapii postcovidowej. Celem spotkania i dyskusji było zwiększenie świadomości o roli i udziale fizjoterapeutów w sektorze zdrowia. Ważny temat, który był podjęty podczas spotkania, dotyczył refundowanych świadczeń zdrowotnych. Prof. Maciej Krawczyk zapoznał obecnych na spotkaniu przedstawicieli dyrekcji NFZ z sytuacją w fizjoterapii refundowanej i wskazał m.in. na tzw. proces „stomatologizacji fizjoterapii” (przechodzenie fizjoterapeutów z sfery publicznej na rynek prywatnych usług), podając jako przykład spadającą na przestrzeni kilku lat liczbę fizjoterapeutów świadczących usługi w systemie publicznego ochrony zdrowia. Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej oraz Zastępca Dyrektora NFZ ds. Medycznych wręczyły listy gratulacyjne na ręce przedstawicieli KRF.

W dniu otwarcia odbyło się także spotkanie robocze Delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów z woj. Wielkopolskiego. Podczas spotkania podjęto rozmowy na temat potrzeb regionalnych kadry fizjoterapeutycznej i głównych wyzwań, jakie związane są z zapewnieniem wysokiej jakości świadczeń z fizjoterapii. Dyskutowano także na temat możliwości rozwoju fizjoterapii w województwie wielkopolskim.

List gratulacyjny - Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

List gratulacyjny - Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Relacja ze spotkania warsztatowego dla fizjoterapeutów z Małopolski.

W dniu 23 kwietnia 2022 roku, w godzinach 09-15:00 w siedzibie Małopolskiego Oddziału Terenowego Biura KIF w Krakowie przy ulicy Christo Botewa 14, odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Krakowa oraz województwa małopolskiego. Tematem spotkania było zagadnienie „Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa lędźwiowego”. Składało się ono z części teoretycznej i praktycznej. Fizjoterapeuci zapoznali się z ograniczeniami występującymi u pacjentów, skutecznością operacji zwłaszcza w aspektach zniesienia bólu oraz odpowiednio dobranymi ćwiczeniami. Nie zabrakło pytań w tym temacie i ożywionej dyskusji.

Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa małopolskiego, zaś prowadzącym była mgr Gabriela Mielniczek.

W spotkaniu warsztatowym wzięło udział 20 osób.

Spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów w gdańskim biurze KIF.

W dniu 9 kwietnia 2022 roku, w godzinach 09.00-16.00 w siedzibie Pomorskiego Oddziału Terenowego KIF w Gdańsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 2 (biurowiec Omega), odbyło się spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Gdańska i województwa pomorskiego. Temat spotkania brzmiał “Choroby kręgosłupa i układu ruchu: od diagnostyki do operacji.”  Podczas warsztatów fizjoterapeuci mogli zapoznać się między innymi z tematem bólów kręgosłupa, technikami chirurgii małoinwazyjnej oraz fizjoterapią jako formą zapobiegania operacji kręgosłupa. Uzyskali cenne wskazówki i odpowiedzi na zadawane pytania.

Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa pomorskiego, zaś prowadzącymi byli dr n. med. Michał Woźnica oraz mgr Wojciech Jabłoński.

Agendę spotkania umieściliśmy w komunikacie:  https://kif.info.pl/events/spotkanie-warsztatowe-dla-fizjoterapeutow-z-gdanska-oraz-woj-pomorskiego-2/

Spotkanie warsztatowe w Lublinie

W dniu 2 kwietnia 2022 roku, w godzinach 09:00–15:00 w siedzibie Lubelskiego Oddziału Terenowego KIF przy Alejach Racławickich 8, odbyło się spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Lublina oraz województwa lubelskiego. Tematem spotkania było zagadnienie dotyczące Postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa lędźwiowego z wykorzystaniem telerehabilitacji”.

Podczas spotkania poruszono problematykę pracy z pacjentem po operacji kręgosłupa lędźwiowego, jak również rehabilitacji pooperacyjnej. W czasie prezentacji przedstawiano filmy oraz modele pracy z pacjentami.

Fizjoterapeuci uzyskali cenne wskazówki oraz profesjonalne odpowiedzi na liczne pytania.

Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa lubelskiego, zaś prowadzącą pani Małgorzata Rodzeń.

W spotkaniu warsztatowym wzięło udział 12 osób.

Agendę spotkania umieściliśmy w komunikacie: kif.info.pl/events/spotkania-warsztatowe-dla-fizjoterapeutow-z-woj-lubelskiego/

Spotkanie warsztatowe w Kielcach – 26 marca 2022 r.

W dniu 26 marca 2022 roku, w godzinach 10-16 w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego KIF w Kielcach przy ulicy Nowy Świat 32A, odbyło się spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Tematem spotkania były dwa zagadnienia „Diagnostyka różnicowa. Cieśń kanału nadgarstka jako źródło objawów w obrębie ręki. Odcinek szyjny jako źródło objawów w obrębie ręki” oraz „Diagnostyka różnicowa. Łokieć tenisisty i łokieć golfisty – diagnozy wskazujące na tendinopatię. Czy to jedyne i najczęściej występujące patologie w obrębie st. łokciowego”.
Fizjoterapeuci mogli zapoznać się z problematyką dolegliwości bólowych określanych mianem cieśni nadgarstka oraz łokcia tenisisty/golfisty. Uzyskali cenne wskazówki oraz profesjonalne odpowiedzi na liczne pytania.
Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego, zaś prowadzącym Rajmund Tomczakowski.
Spotkanie cieszyło się wysoką, blisko 100% frekwencją.