Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu