Nabór specjalistów do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. 

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na specjalistów do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia, którzy zostaną powołani w skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. W skład Zespołu wejdzie również fizjoterapeuta.

Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego opublikowane jest na stronach: BIP i stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka KOMUNIKATY – ogłoszenie 2 od góry: https://muw.pl/default.aspx?page=komunikaty

Ogłoszenie o naborze kandydatów na specjalistów do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia.doc (live.com)

Oświadczenie specjalistów o doświadczeniu.docx (live.com)

Klauzula informacyjna – Dla członków WZdsOoN i knadydatów oraz zleceniobiorców.docx (live.com)


Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków w terminie do 5 stycznia 2024 roku lub złożyć osobiście pod wskazanym adresem lub w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu przy ul. Olszańskiej 5.

W razie pytań można kontaktować się z Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie pod numerem telefonu: (12) 39 21 398 lub (12) 39 21 376.

Nowe zasady dotyczące określania potrzeb wsparcia dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności