PL

Nowe zasady dotyczące określania potrzeb wsparcia dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności

W związku ze zmianami określonymi ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniach wspierających wprowadzone zostały zasady udzielania świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych mających potrzebę wsparcia. Potrzebę wsparcia będą określać powołane wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz … Czytaj dalej Nowe zasady dotyczące określania potrzeb wsparcia dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności