Światowy Dzień Fizjoterapii w Łodzi!

8 września w całej Polsce obchodziliśmy Światowy Dzień Fizjoterapii.

Z tej okazji Łódzki Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów wraz z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ zorganizował spotkanie w ramach programu profilaktyki i promocji zdrowia pod nazwą „Fizjoprofilaktyka – zwiększenie świadomości pacjenta”.

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony Krajowej Izby Fizjoterapeutów zapewnił koordynator KRF województwa łódzkiego Michał Łaz.

Podczas spotkania poruszane były kwestie dotyczące fizjoterapii w geriatrii, ortopedii, neurologii, kardiologii, pulmonologii, reumatologii, pediatrii oraz uroginekologii. Fizjoterapeuci przybliżyli pacjentom swoją pracę, udzielali wielu porad i wyjaśniali, w jakich obszarach zdrowia niezbędna jest fizjoterapia.

Serdecznie dziękujemy za udział, zaangażowanie i pomoc w realizacji tego wydarzenia fizjoterapeutom: Michałowi Łazowi, Annie Woźniakowskiej, Jakubowi Olejnikowi, Kamilowi Białasowi, Katarzynie Glibov, Katarzynie Smyj, Karolinie Kipigroch, Krzysztofowi Wojtaszczykowi, Karinie Jenś, Michalinie Torczyńskiej, Radosławowi Łuczakowi oraz Martynie Olszowiec – Office Manager z biura regionalnego KIF.

Już niebawem, 12 października 2023 r. odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem z okazji Światowego Dnia Chorób Reumatycznych. Serdecznie zapraszamy!

Zdrowy poniedziałek z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ

Za nami pierwsze spotkanie z cyklu ,,Zdrowy poniedziałek z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ”. 21 sierpnia 2023 r., w Łodzi, odbyły się bezpłatne konsultacje i porady pod hasłem: “Zdrowy powrót do szkoły”. Fizjoterapeuci z Krajowej Izby Fizjoterapeutów udzielali konsultacji w zakresie oceny postawy ciała dziecka oraz profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp, m.in.: prawidłowej pozycji ciała przy biurku/w ławce szkolnej, jak dobrać plecak, itp. Podczas spotkania pacjenci ŁOW NFZ mogli skorzystać z badania fizjoterapeutycznego oraz dokonać pomiarów w kiosku profilaktycznym, z późniejszą analizą wyników.

Spotkanie zrealizowano we współpracy z ŁOW NFZ w ramach programu profilaktyki i promocji zdrowia. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentował Michał Łaz, Koordynator KRF dla woj. łódzkiego, Michalina Torczyńska, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Martyna Olszowiec Office Manager z Łódzkiego Oddziału Terenowego Biura KIF.

Kolejne spotkanie już niebawem 11 września br.

Ogólnopolska Spartakiada FAR dla dzieci i młodzieży w Spale

W dniach 26-28 czerwca 2023 r. odbyła się w Spale Ogólnopolska Spartakiada FAR dla dzieci i młodzieży. Spartakiada jest wydarzeniem cyklicznym, a w tym roku wpisała się w obchody 35-lecia działalności Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Inicjatywa ta, tak jak wiele działań FAR, godna jest wielkiej uwagi i pochwały, dlatego na imprezie nie zabrakło obecności Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którą reprezentowali członkowie KRF: Michalina Torczyńska oraz Kamil Białas.

Jesteśmy dumni, że właśnie w Polsce jesteśmy świadkami tak cennej inicjatywy. Gratulujemy Fundacji profesjonalizmu i wytrwałości w rozwoju ogólnopolskiego, kompleksowego programu aktywizacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach.

Spotkanie ze studentami UM w Łodzi

W dniu 24 kwietnia br. w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbyło się spotkanie studentów V roku kierunku Fizjoterapia z Koordynatorem województwa łódzkiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów Michałem Łazem.

W ramach spotkania przybliżone zostało funkcjonowanie KIF, omówiono produkty skierowane do przyszłych fizjoterapeutów, rolę i zadania naszego samorządu oraz poszczególnych organów, przedstawiono korzyści czekające po uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, miłą atmosferę i merytoryczną dyskusję.

Spotkanie ze studentami SAN

W dniu 3 czerwca w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się spotkanie studentów V roku kierunku Fizjoterapia z Koordynatorem województwa łódzkiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów Michałem Łazem oraz Office Manager Martyną Olszowiec. W czasie spotkania przybliżone zostało funkcjonowanie Izby oraz omówiono produkty skierowane do przyszłych fizjoterapeutów. Dziękujemy za miłą atmosferę i merytoryczną dyskusję.

TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Łodzi

W dniu 8 grudnia 2022 r. w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się pierwsze w woj. łódzkim spotkanie fizjoterapeutów z dr Tomaszem Dybkiem – Prezesem KRF oraz przedstawicielami samorządu.

Spotkanie otworzył mgr Michał Łaz – koordynator wojewódzki KRF, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. łódzkiego, który przywitał zgromadzonych gości. Po powitaniu dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił sprawozdanie z pierwszych 100 dni aktywności Prezydium KRF i planowane działania KIF oraz kierunki działania naszego samorządu. Prezentację zakończyła Patrycja Bartnicka-Kamać, Kierownik Działu Szkoleń KIF, która szczegółowo omówiła nowy projekt szkoleniowy Izby – „FIZJA”. Dzięki niemu 20 tysięcy fizjoterapeutów posiadających PWZFz będzie mogło poszerzać wiedzę i odkrywać nowe kierunki rozwoju zawodowego.

W spotkaniu „Twój samorząd dla Ciebie” wzięli również udział: mgr Michalina Torczyńska, mgr Kamil Białas, mgr Karol Wojciechowski – członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. łódzkiego, mgr Rafał Dobrowolski – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIF, mgr Martyna Olszowiec – Kierownik Łódzkiego Oddziału Terenowego Biura KIF, delegaci na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz kontrolerzy Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz:

  • Społecznej Akademia Nauk: dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN, Prodziekan ds. Nauk o Zdrowiu i Psychologii oraz
  • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: dr hab. n. o zdr. prof. UM Joanna Kostka, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Jednolitych Studiów Magisterskich na Kierunku Fizjoterapia.

Spotkanie podsumowała dyskusja i pytania gości.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, poświęcony czas i merytoryczną dyskusję. Mamy nadzieję, że to początek naszych wspólnych działań dla fizjoterapeutów w województwie łódzkim.