W dniach 26-28 czerwca 2023 r. odbyła się w Spale Ogólnopolska Spartakiada FAR dla dzieci i młodzieży. Spartakiada jest wydarzeniem cyklicznym, a w tym roku wpisała się w obchody 35-lecia działalności Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Inicjatywa ta, tak jak wiele działań FAR, godna jest wielkiej uwagi i pochwały, dlatego na imprezie nie zabrakło obecności Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którą reprezentowali członkowie KRF: Michalina Torczyńska oraz Kamil Białas.

Jesteśmy dumni, że właśnie w Polsce jesteśmy świadkami tak cennej inicjatywy. Gratulujemy Fundacji profesjonalizmu i wytrwałości w rozwoju ogólnopolskiego, kompleksowego programu aktywizacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach.