Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Ostrowcu Świętokrzyskim

9 czerwca br. w sali konferencyjnej KS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów. Spotkanie poprowadził Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. n. med. Maciej Krawczyk.
W spotkaniu uczestniczyli także członkowie KRF z woj. świętokrzyskiego mgr Marek Arabski, mgr Robert Włodarczyk oraz mgr Rafał Sowiński Vel Sawa.

Spotkanie informacyjne w Poznaniu – relacja

2 czerwca br. w sali konferencyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne dla wielkopolskich fizjoterapeutów. Spotkanie poprowadził Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Aleksander Lizak. W spotkaniu uczestniczyli członkowie KRF z woj. wielkopolskiego  Monika Grygorowicz, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Marcel Stasierski, a także Marzena Wiernicka Konsultant Województwa ds. Fizjoterapii.

Spotkanie informacyjne w Rzeszowie

W miesiącu kwietniu i maju na terenie Rzeszowa odbyły się trzy spotkania informacyjne dla fizjoterapeutów dotyczące Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz rejestracji fizjoterapeutów. We wszystkich spotkaniach brały udział członkinie Krajowej Rady Fizjoterapeutów Katarzyna Zajkiewicz oraz Barbara Cyran – Grzebyk.

Pierwsze spotkanie odbyło się 23 kwietnia 2017 z inicjatywy Katarzyny Zajkiewicz w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie dla fizjoterapeutów pracujących w Pracowni Fizjoterapii. Pracujący w/w placówce fizjoterapeuci zostali zapoznani z informacjami na temat rejestru krajowego, szczegółami technicznymi jak dokonać rejestracji oraz planem działania KRF na najbliższe miesiące.

Drugie spotkanie miało miejsce w Centrum Medycznym Medyk w dniu  13 maja 2017 dla fizjoterapeutów uczestniczących w szkoleniu pt. “Praktyczna neurologia z elementami PNF”  organizowanym przez Pana Marcina Jonkisza i Grzegorz Magonia, gdzie  na zaproszenie organizatorów – Barbara Cyran – Grzebyk przekazała informacje na temat KIF oraz Krajowego Rejestru fizjoterapeutów, a także odpowiedziała na pytania i wątpliwości  fizjoterapeutów.

Trzecie spotkanie informacyjne odbyło się  w Instytucie Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 19 maja 2017. Spotkanie poprowadziła Katarzyna Zajkiewicz oraz Barbara Cyran – Grzebyk.

Na wszystkich wymienionych spotkaniach przybliżono zagadnienia związane z wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, prawa wykonywa zawodu i obowiązki z tym związane. Omawiano cel działania Samorządu Fizjoterapeutów, Rejestracji Fizjoterapeutów, podkreślano fakt promocji zawodu, bezpieczeństwa pacjentów, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kształcenia oraz dotychczasowe efekty kilkumiesięcznej działalności  KIF.

Każde ze spotkań kończyło się długa owocna dyskusją oraz licznymi pytaniami .

Serdecznie dziękujemy

Barbara Cyran-Grzebyk
Katarzyna Zajkiewicz

Spotkanie informacyjne w Białej Podlaskiej

24 maja 2017 roku w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie „nauki z biznesem” dla fizjoterapeutów z przedstawicielami KRF. Spotkanie poprzedzone było dyskusją z władzami uczelni dr hab. prof. Wojciechem Piaseckim, dr hab. prof. Maciejem Płaszewskim oraz dr Małgorzatą Skiert na temat kształcenia w fizjoterapii.
Dziękujemy obecnym na spotkaniu fizjoterapeutom za tak liczne przybycie oraz za zadawane pytania. Mamy nadzieję, że odpowiedzi rozwiały wiele wątpliwości związanych z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie KRF z województwa lubelskiego:
dr Anna Krawczyńska
mgr Jarosław Napiórkowski
mgr Tomasz Krasowski

oraz członkowie Prezydium KRF: Prezes dr hab. n. med. Maciej Krawczyk i Wiceprezes Tomasz Niewiadomski.

Po spotkaniu w ramach próby nawiązania współpracy naukowej obejrzeliśmy Laboratoria: Biomechaniki i Kinezjologii, Nowoczesnych Technologii, Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz Diagnostyki i Terapii Narządu Ruchu.
Dziękujemy opiekunom w/w laboratoriów: dr Marta Jarocka, mgr Bartłomiej Makaruk, mgr Maciej Cieśliński, mgr inż. Tomasz Sacewicz oraz mgr inż. Karol Kowieski

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Bydgoszczy – relacja

8 maja 2017 roku w Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne z fizjoterapeutami. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za liczne przybycie. Cieszymy się również ze względu na fakt, iż blisko 60 fizjoterapeutów to w większości aktywni zawodowo pracownicy szpitali, przychodni, prywatnych gabinetów oraz uczelni wyższych.