PL

Spotkanie informacyjne w Poznaniu – relacja

2 czerwca br. w sali konferencyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne dla wielkopolskich fizjoterapeutów. Spotkanie poprowadził Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Aleksander Lizak. W spotkaniu uczestniczyli członkowie KRF z woj. wielkopolskiego  Monika Grygorowicz, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Marcel Stasierski, a także Marzena Wiernicka Konsultant Województwa ds. Fizjoterapii.

W spotkaniu wzięło udział blisko 150 fizjoterapeutów i studentów kierunku fizjoterapia z wielkopolski. Spotkanie podzielone było na dwie części. Na początku spotkania wiceprezes KRF przedstawił dotychczasowe działania samorządu fizjoterapeutów, wyjaśnił potrzebę  utworzenia rejestru fizjoterapeutów oraz zapoznał uczestników z bliższymi i dalszymi planami Izby. W trakcie prezentacji zwrócono uwagę na konieczność promocji zawodu. W drugiej części spotkania wiceprezes oraz członkowie KRF z woj. wielkopolskiego odpowiadali na liczne pytania uczestników. Omówiono zagadnienia związane z uzyskaniem prawa wykonywania zawodu, wymaganymi do rejestracji dokumentami, podniesiono kwestie terminu rejestracji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dyskutowano na temat wsparcia KRF dla młodych wchodzących na rynek pracy fizjoterapeutów. Dyskusji poddano także zagadnienia związane z kompetencjami zawodowymi na poziomie technika, licencjata i magistra. Po długiej i owocnej dyskusji wiceprezes zamknął spotkanie.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

NEWSLETTER