PL

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Ostrowcu Świętokrzyskim

9 czerwca br. w sali konferencyjnej KS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów. Spotkanie poprowadził Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. n. med. Maciej Krawczyk.
W spotkaniu uczestniczyli także członkowie KRF z woj. świętokrzyskiego mgr Marek Arabski, mgr Robert Włodarczyk oraz mgr Rafał Sowiński Vel Sawa.

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Pan Jarosław Górczyński, który przywitał zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonych fizjoterapeutów. Spotkanie miało na celu przedstawienie dotychczasowych działań samorządu fizjoterapeutów oraz zapoznanie uczestników z bliższymi i dalszymi planami Izby. Wyjaśniono zebranym potrzebę utworzenia rejestru fizjoterapeutów i przedstawiono korzyści z tego tytułu idące. Podkreślono jak istotna jest promocja zawodu.
Podczas krótkiego przemówienia – dr Wojciech Kiebzak, który pełni w KIF funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej -przedstawił zagadnienia z zakresu odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów.
Spotkanie zakończyło się długą dyskusją oraz pozytywnymi wnioskami.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

NEWSLETTER