PL

Opinie

Uwaga Odpowiedź MZ w sprawie elementów wymaganych w skierowaniu na realizację świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej

W związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi zgłaszanymi podczas spotkań informacyjnych organizowanymi przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów przy współudziale Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącymi elementów wymaganych w skierowaniu na realizację świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13

MZ przychylnie o zmianach proponowanych przez KIF

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaproponowała rozszerzenie obowiązku prowadzenia odrębnych list oczekujących także na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej. Ministerstwo Zdrowia uznało argumentację KIF o potrzebie wprowadzenia wyżej wymienionych zmian i poinformowało, że zostaną one uwzględnione w procedowanym obecnie projekcie rozporządzenia