PL

MZ przychylnie o zmianach proponowanych przez KIF

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaproponowała rozszerzenie obowiązku prowadzenia odrębnych list oczekujących także na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej.

Ministerstwo Zdrowia uznało argumentację KIF o potrzebie wprowadzenia wyżej wymienionych zmian i poinformowało, że zostaną one uwzględnione w procedowanym obecnie projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz przekazywania ich podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Pismo do MZ oraz Odpowiedź MZ dot_fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

 

NEWSLETTER