Spotkanie organizacji EurHeCa w Krakowie

15 września odbyło się kolejne walne posiedzenie organizacji EurHeCa (European Health professionnals Competent authorities). Tym razem, z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów spotkanie miało miejsce w Krakowie.

W spotkaniu w Krakowie udział wzięli przedstawiciele medycznych zawodów regulowanych zrzeszonych w EurHeCa, w tym: Pascale Mathieu – prezes Francuskiej Izby Fizjoterapeutów oraz prezes EurHeCa, Maria da Conceição Bettencourt – wiceprezes Portugalskiej Izby Fizjoterapeutów, Rien Marinus – dyrektor Belgijskiej Izby Farmaceutów oraz sekretarz EurHeCa, Anne-Cécile Squifflet – prawnik Belgijskiej Izby Farmaceutów oraz członek zarządu EurHeCa, Clément Soulié – dyrektor EURALIA, Joseph Busuttil – sekretarz Maltańskiej Izby Farmaceutów, Serge Cailler – członek Francuskiej Rady Farmaceutów, Anne-Marie Curat i David Meyer – członkowie zarządu Francuskiej Izby Położnych oraz Charlotte Melchior i Sophie di Giorgio z Francuskiej Izby Fizjoterapeutów. KIF reprezentowali Tomasz Dybek – prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Weronika Krzepkowska, Dział ds. Współpracy Międzynarodowej. Część osób dołączyła także do spotkania online.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne wydarzenia na poziomie UE, które leżą w obszarze zainteresowania EurHeCa takie jak np.: nowe inicjatywy legislacyjne Komisji Europejskiej związane z prawem farmaceutycznym i dostępem do leków w czasach kryzysu, transgraniczne regulacje w zakresie zbierania, przetwarzania i udostępniania danych medycznych czy aktualne rekomendacje Parlamentu Europejskiego w zakresie zdrowia publicznego.

Poruszono także problem, z którym aktualnie boryka się Portugalska Izba Fizjoterapeutów. W marcu 2023 roku wprowadzone zostały nowe regulacje prawne, wskutek których izby w Portugalii utraciły pełną autonomię i możliwość samodzielnego decydowania o regulacji zawodu. Wprowadzono organy nadzorcze, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji pacjenckich lub innych, niezwiązanych bezpośrednio z zawodem medycznym. Problem ten jest szeroko dyskutowany w Portugalii, przygotowywane są ogólnokrajowe kampanie informacyjne, których celem ma być podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat konieczności regulacji zawodu i weryfikacji fizjoterapeuty, czy ma odpowiednie kwalifikacje.

Rozmawiano także o tematach związanych z dyrektywą unijną w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w tym o aktualnej sytuacji w zakresie wymogów dotyczących obywatelstwa w przypadku dyplomów uzyskiwanych na terenie UE i różnic pomiędzy państwami. Uczestnicy spotkania wymienili się także spostrzeżeniami na temat europejskiej legitymacji zawodowej (EPC) i różnych trudności, które pojawiają się podczas rozpatrywania wniosków, a także na temat procesu uwierzytelniania dyplomów z wykorzystaniem modułu IMI.

Ponadto spotkanie było również dobrą okazją do rozmowy przedstawicieli izb fizjoterapeutów w Europie oraz poruszenia kwestii wspólnych ram kształcenia. Temat ten będzie niebawem szeroko dyskutowany, zaplanowano spotkanie online, aby omówić szczegóły merytoryczne.

EurHeCa zrzesza już 15 organizacji reprezentujących medyczne zawody regulowane i jej celem jest w szczególności koordynacja wszystkich prac związanych z praktyką pracowników ochrony zdrowia na szczeblu Komisji Europejskiej. KIF jest członkiem EurHeCa od 2020 roku.

Badanie wpływu pandemii COVID-19 na pracowników sektora rehabilitacji

Zapraszamy wszystkie osoby, których praca związana jest z rehabilitacją!

Podziel się ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) swoimi doświadczeniami związanymi z pracą podczas pandemii COVID-19.
Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę przeprowadza anonimową 15-minutową ankietę online w 5 państwach (Armenia, Gruzja, Polska, Wielka Brytania i Włochy) na temat wpływu pandemii COVID-19 na pracowników sektora rehabilitacji i realizację świadczeń rehabilitacyjnych.
Celem badania jest udokumentowanie i wyciągnięcie wniosków z Twoich doświadczeń. Chodzi o uznanie wyjątkowego wkładu pracowników sektora rehabilitacji podczas pandemii COVID-19 i dostarczenie cennych informacji, które posłużą w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Wyniki ankiety zostaną udostępnione publicznie. Udział w ankiecie jest anonimowy.

Podziel się swoim doświadczeniem: https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/898845?lang=pl
Prosimy o udostępnienie tego linku kolegom i koleżankom, abyśmy mogli zebrać jak najwięcej odpowiedzi!

Krajowa Izba Fizjoterapeutów ogłasza drugą edycję konkursu fotograficznego pt. „Chwila”.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów ogłasza drugą edycję konkursu fotograficznego pt. „Chwila”. Konkurs ma formułę otwartą, a autorom pięciu najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zależy nam na zdjęciach, pokazujących „chwile”, emocje, radość z wysiłku powracania do sprawności, „chwile”, gdy pacjent pokonuje kolejne bariery, staje na własne nogi, momenty wzruszenia. Prace powinny uświadamiać rolę fizjoterapii w procesie rehabilitacji, prezentować pasję, zaangażowanie i kompetencje fizjoterapeutów w codziennej pracy, być dowodem na skuteczność fizjoterapii i pokazywać jej różne oblicza.

Konkurs ma formułę otwartą. Może w nim wziąć udział każdy – zarówno profesjonalista, jak i amator – pasjonat fotografii.

Jak wziąć udział w konkursie?

  • zrób zdjęcie, które prezentuje ważny moment z życia fizjoterapeuty lub jego pacjenta, związany z przywracaniem sprawności, terapią, fizjoprofilaktyką lub innym zagadnieniem, które dotyczy fizjoterapii i zawodu fizjoterapeuty,
  • możesz zastosować dowolną technikę wykonania zdjęcia – akceptujemy zdjęcia wykonane aparatem fotograficznym jak i smartfonem (w tym przypadku w największym dostępnym formacie lub rozdzielczości),
  • nie poddawaj zdjęcia wyraźnej ingerencji graficznej (dopuszczamy kadrowanie, konwersję do zdjęcia czarno-białego, sepii czy korekcję kontrastu, nasycenia itp.),
  • wypełnij formularz zgłoszeniowy, opisz w nim, co przedstawia zdjęcie – max. 1000 znaków ze spacjami,
  • prześlij wypełniony formularz oraz zdjęcie mailem do dnia 12 października 2023 r. na adres: [email protected] .

Nagrody: 

  • autorom 5 najlepszych zdjęć jury przyzna nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł każda

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Ogłoszenie wyników odbędzie się 24 października. Zdjęcia laureatów zostaną zaprezentowane podczas wystawy w przestrzeni publicznej w Warszawie.

Regulamin:

POBIERZ REGULAMIN PDF

Formularz zgłoszeniowy:

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Życzenia od Prezesa dla Fizjoterapeutów

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii, życzę Wam spełnienia wszystkich marzeń, zarówno zawodowych jak i prywatnych. Zdrowia, szczęścia, satysfakcji z wykonywania zawodu, jak najlepszych warunków pracy, sukcesów w przywracaniu sprawności pacjentom oraz w dbaniu o ich zdrowie i kondycję. 

I pamiętajcie, możecie liczyć na wsparcie samorządu, który również na co dzień dobrze Wam życzy!

dr Tomasz Dybek
prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

8 września obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapii

W 1996 roku, z inicjatywy World Physiotherapy (wcześniej World Confederation for Physical Therapy), dzień 8 września został ustanowiony świętem całej światowej społeczności fizjoterapeutycznej. To szczególne dla nas święto obchodzone jest już zatem od 27 lat!

W 2023 r. tematem wiodącym obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii jest rola fizjoterapii i fizjoterapeutów w leczeniu zapalenia stawów, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, spondyloartropatii osiowej oraz młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Fizjoterapeuci pomagają pacjentom dotkniętym różnymi postaciami zapalenia stawów funkcjonować w codziennym życiu, radzić sobie z bólem, ale także planują odpowiednie formy aktywności i ćwiczenia oraz wspierają pacjentów w utrzymywaniu sprawności.

Zachęcamy do pobierania bezpłatnych materiałów informacyjnych przygotowanych przez World Physiotherapy, a przetłumaczonych na język polski przez KIF. Można je wykorzystywać w pracy oraz w edukacji pacjentów:

Zaproszenie do dialogu dla nowej minister zdrowia

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Tomasz Dybek złożył gratulacje Katarzynie Sójce powołanej dziś przez prezydenta RP Andrzeja Dudę do składu Rady Ministrów na stanowisko ministra zdrowia.
Prezes KRF skierował do minister Katarzyny Sójki list, w którym prócz gratulacji przekazał życzenia powodzenia, zadeklarował otwartość na współpracę, licząc – mimo trudności związanych z czasem sprawowania przez nią funkcji – na działania na rzecz polskiej fizjoterapii i pacjentów.

Treść pisma prezesa KRF do minister zdrowia:

Szanowna Pani Minister,
składam Pani gratulacje oraz życzę powodzenia w działaniach na stanowisku ministra zdrowia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z okoliczności dokonanej zmiany w rządzie, z krótkiego czasu pozostałego do końca kadencji Parlamentu oraz problemów w systemie ochrony zdrowia. Jednak jestem przekonany, że najbliższe tygodnie mogą stać się czasem podjęcia nowych wyzwań i otwartego dialogu rządu z medykami, w tym ze środowiskiem fizjoterapeutów.
Istotna rola naszego zawodu w ochronie zdrowia jest coraz bardziej dostrzegana, w związku z czym relacja na linii Ministerstwo Zdrowia – Krajowa Izba Fizjoterapeutów powinna opierać się na gotowości do współpracy. Ja taką gotowość deklaruję, licząc na szybkie inicjatywy dla dobra pacjentów.
Proponuję, by szereg zdiagnozowanych przez nas problemów systemowych, postulatów osób wykonujących zawód fizjoterapeutów, propozycji rozwiązań był tematem spotkania, na które serdecznie Panią zapraszam. Mam nadzieję, że w efekcie dialogu, mimo trudnego i krótkiego przedwyborczego czasu, dokonają się pozytywne zmiany w obszarze fizjoterapii.

Z wyrazami szacunku, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

SKM_C36823081015580