PL

Korzystne zmiany dla fizjoterapeutów – Nowelizacja Ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Nowelizacja Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz innych ustaw w toku.

W dniu 29 maja br. na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt oczekiwanej przez środowisko fizjoterapeutów zmiany w kontekście funkcjonowania fizjoterapeutów jako podmiotów leczniczych.

W Polsce jest ponad 48 tys. zarejestrowanych fizjoterapeutów, co plasuje fizjoterapeutów na trzecim miejscu pod względem liczebności wśród zawodów medycznych w naszym kraju. W tej grupie, zgodnie z danymi GUS, jest 28 tys. osób prowadzących prywatne praktyki fizjoterapeutyczne. Większość z nich nie ma swojej siedziby, w której przyjmuje pacjentów, tylko świadczy usługi w ramach kontraktu dla innych podmiotów leczniczych, bardzo często prowadzą też usługi na wezwanie do domu pacjenta. Zgodnie z dotychczasowymi zapisami, wszyscy fizjoterapeuci w Polsce prowadzący działalność gospodarczą od 30 listopada tego roku musieliby stać się podmiotami leczniczymi.

– Serdeczne podziękowania pod adresem obecnego Ministra Zdrowia za efektywną współpracę, której efektem jest przygotowany projekt nowelizacji. Dzięki niej fizjoterapeuci wykonujący indywidualną praktykę zawodową, identycznie jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek, nie będą musieli zakładać podmiotów leczniczych. To ważna i wyczekiwana zmiana w środowisku – podsumowuje Maciej Krawczyk, Prezes KIF.

Projekt jest dostępny pod adresem:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r931247098096,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej-oraz-niektorych-innych.html

NEWSLETTER