• 11 czerwca 2022
  • 09:00
  • Lublin (Aleje Racławickich 8 - windy B, 2 piętro, sala CSI).

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele KRF z województwa lubelskiego serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe pt.: „Diagnostyka obrazowa chorób kręgosłupa w praktyce fizjoterapeuty”.

Prowadzący: dr Gustaw Wójcik

Termin: 11 czerwca 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:30 

Spotkanie odbędzie się w Lublinie przy Alejach Racławickich 8 (windy B, 2 piętro, sala CSI).

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wcześniejsza rejestracja mailowa pod adresem: [email protected] oraz uregulowane należności z tytułu składek członkowskich.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer PWZFz oraz miasto i datę spotkania warsztatowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszą rejestrację mailową. W zajęciach warsztatowych może wziąć udział maksymalnie 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dodatkowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie, czy dana osoba nie zalega z opłacaniem składek.

Program spotkania:

09:00   – Rozpoczęcie

09:15 – Wieloczynnikowość zmian pojemnościowych kanału kręgowego

  1. zmiany zmęczeniowe (kręgoszczelina, kręgozmyk)
  2. złamania
  3. skrzywienia
  4. nowotwory i przerzuty do szkieletu osiowego oraz zmiany nowotworopodobne

11:30 – Choroby metaboliczne kości (osteoporoza, osteopetroza)

11:15 – Przerwa kawowa

12:00 – Choroby martwicze kości (choroba Scheuermanna)

12:30 – Zmiany torbielowate w obrębie kanału kręgowego (Torbiele Tarlova, Dural Ectasia)

13:00 – Zmiany ograniczające ruchomość kręgosłupa (choroba zwyrodnieniowa, choroba Baastrupa, hiperostoza szkieletowa)

13:30 – Przerwa kawowa

14:00 – Zmiany naczyniowe okołokręgosłupowe (naczyniaki, tętniaki, miażdżyca, d. Arcuate foramen)

15:00 – Zakończenie spotkania

Spotkania warsztatowe będą prowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS i KRF dotyczącymi zmniejszenia rozprzestrzeniania COVID-19. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 z ważnym tzw. paszportem covidowym.