PL

Actions to improve the quality of life of people with special needs in Poland and around the world”

Międzynarodowa konferencja naukowa Actions to improve the quality of life of people with special needs in Poland and around the world
15-17 maja 2024 r., Dąbrowa Górnicza

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 maja 2024 r. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.  Wydarzenie zgromadzi ekspertów, którzy podzielą się najnowszymi badaniami i praktykami mającymi na celu poprawę życia osób ze szczególnymi potrzebami. Uczestnictwo jest otwarte dla naukowców, praktyków, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Konferencja poświęcona będzie trzem kluczowym obszarom:

– Prawne i Etyczne Aspekty Poprawy Jakości Życia Osób ze Specjalnymi Potrzebami – omówienie ustawowych wymogów dostępności, przeciwdziałania dyskryminacji oraz wspierania integracji społecznej osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

– Bezpieczeństwo Osób ze Specjalnymi Potrzebami – Zapewnienie cyberbezpieczeństwa, ochrona przed przemocą i zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Bezpieczeństwo zdrowotne.

– Działania na Rzecz Poprawy Mobilności – Nowoczesne środki techniczne ułatwiające/umożliwiające lokomocję. Innowacje w technologii wspierającej, dostępności transportu i infrastruktury miejskiej, by ułatwić osobom z ze szczególnymi potrzebami swobodne poruszanie się i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Konferencja będzie również platformą do prezentacji dobrych praktyk i wyników badań dotyczących regulacji prawnych, etycznych wyzwań oraz dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji: https://wsb.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-actions-to-improve-the-quality-of-life-of-people-with-special-needs-in-poland-and-around-the-world

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowych prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.