• 9 maja 2022
  • 16:30
  • Świętokrzyski Oddział Terenowy Biura KIF: ul. Nowy Świat 32A, 25-552 Kielce.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele KRF z województwa świętokrzyskiego serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe pt.: Nowoczesne czynniki fizykalne w kompleksowym postępowaniu fizjoterapeutycznym”.

Prowadzący: Dr Jolanta Dudek

Termin: 9 lub 10 maja 2022 r. w godzinach 16:30 – 19:45

Spotkanie odbędzie się w Kielcach, w budynku, w którym siedzibę ma Świętokrzyski Oddział Terenowy Biura KIF: ul. Nowy Świat 32A, 25-552 Kielce.

Warunkiem udziału w warsztacie jest wcześniejsza rejestracja mailowa pod adresem: oddzial.swietokrzyski@kif.info.pl oraz uregulowane należności z tytułu składek członkowskich.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer PWZFz oraz miasto i datę, spotkania warsztatowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszą rejestrację mailową. W zajęciach warsztatowych może wziąć udział maksymalnie 18 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dodatkowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie, czy dana osoba nie zalega z opłacaniem składek.

Na warsztacie zostaną przedstawione efekty i poziomy oddziaływania czynników fizykalnych, a także nowoczesne koncepcje określające rolę czynników fizykalnych w procesie gojenia oraz

mechanizm działania i efekty terapeutyczne nowoczesnych metod fizykalnych: terapia energotonowa, magnetostymulacja, magnetoledoterapia, głęboka stymulacja magnetyczna, rezonans stochastyczny, mikroprądy, ENF.

Program spotkania: 

16.30 – Rozpoczęcie i przywitanie uczestników.

Zakres obszarów oddziaływania współczesnej fizjoterapii

Efekty i poziomy oddziaływania czynników fizykalnych.

Nowoczesne koncepcje określające rolę czynników fizykalnych w procesie gojenia.

17.45 – przerwa kawowa

18.00 -19.30 Mechanizm działania i efekty terapeutyczne nowoczesnych metod fizykalnych: terapia energotonowa, magnetostymulacja, magnetoledoterapia, głęboka stymulacja magnetyczna, rezonans stochastyczny, mikroprądy, ENF.

19.30 –Dyskusja, pytania

Spotkania warsztatowe będą prowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS i KRF dotyczącymi zmniejszenia rozprzestrzeniania COVID-19. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 z ważnym tzw. paszportem covidowym.