PL

„Healty Aging International Conference with Student Session”

26.04.2024 r., Lublin

Międzynarodowa konferencja „Healty Aging ”jest wydarzeniem mającym na celu promowanie postępu wiedzy i nowych możliwości w uzyskaniu dobrego samopoczucia na późniejszych etapach życia. To spotkanie międzynarodowych specjalistów, naukowców i osób ze środowisk akademickich oraz samorządowych mające na celu wymianę specjalistycznej wiedzy, spostrzeżeń, informacji na temat badań i w istotny sposób przyczynienie się do poprawy jakości życia osób starszych.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowych prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Organizatorem konferencji jest ​​Klinika Rehabilitacji i Ortopedii Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Gulf Medical University z Emiratów Arabskich.

Więcej informacji:
https://zdrowestarzenie2024.umlub.pl/