• 9 lutego 2017
  • 12:00
  • Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 (budynek biurowy CH8, parter)

12:00 – 12:45

1. Przewodniczący otwiera posiedzenie i stwierdza kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z I Posiedzenia KRF z dnia 10 stycznia 2017 roku.

4. Sprawozdanie Prezesa KRF na temat wykonanych działań od ostatniego posiedzenia KRF.

12:45 – 14:15

5. Przedstawienie założeń do budżetu na rok 2017 oraz szczegółowego planu i harmonogramu działania min:

• „Kroki milowe” realizacji planu,

• Strukturę zatrudnienia wraz z wysokością wynagrodzeń pracowników,

• Strukturę planowanych inwestycji i zakupów środków trwałych,

• Symulację zakładanych przychodów ze składek i działalności gospodarczej.

14:15 – 14:45 Przerwa

14:45 – 16:00

6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezesa KRF do zawarcia umowy na linię kredytu odnawialnego w ramach rachunku bankowego KIF.

7. Uruchomienie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów – założenia, plany, wymagane dokumenty.

8. Wolne wnioski.

16:00 Zakończenie obrad.

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?