• 2 lutego 2022
  • 09:00

Prezes KRF Maciej Krawczyk został zaproszony przez Prezes Francuskiej Izby Fizjoterapeutów, Panią Pascale Mathieu, do udziału w dyskusji omawiającej ramy kształcenia fizjoterapii w państwach Unii Europejskiej. Spotkanie związane jest z rozpoczęciem francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (PFUE), która potrwa od 1 stycznia do 20 czerwca 2022 roku.

Głównym celem tego wydarzenia jest dyskusja panelistów nad wdrożeniem jednolitych ram kształcenia fizjoterapeutów w Europie.

W dyskusji wezmą udział m.in.:

Pascale Mathieu – Prezes Francuskiej Izby Fizjoterapeutów,
Maciej Krawczyk – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów,
Emma Stokes – Prezydent World Physiotherapy,
Jonathon Kruger – Dyrektor Generalny World Physiotherapy.

oraz przedstawiciele rządu francuskiego z Ministerstwa ds. Europejskich oraz przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW).