PL

NIE TEGO OCZEKIWALIŚMY!

Najnowsze zarządzenie Prezesa NFZ spowoduje, że wielu pacjentów nie będzie miało możliwości skorzystania ze świadczeń
w warunkach domowych.

Niniejszym informujemy, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów z dużym zaskoczeniem przyjęła kolejne, podpisane przez Prezesa NFZ w dniu 10 stycznia 2023 r. zarządzenie, zmieniające zasady zawierania umów na rehabilitację leczniczą. Wprowadzono w nim – wbrew oczekiwaniom środowiska – decyzję „nakazującą” podmiotom, udzielającym świadczeń domowych w ramach umów na fizjoterapię ambulatoryjną, spełnianie wymogów określonych dla fizjoterapii domowej od 1 kwietnia 2023 r.

Zdumienie nasze jest tym większe, gdyż po zmianach wprowadzonych w zarządzeniu nr 175/2022/DSOZ z dnia 29 grudnia 2022 r., zgodnie z naszą rekomendacją, pozostawiono dotychczasowy stan prawny (i faktyczny) w zakresie wymogów stawianych przed placówkami, wykonującymi fizjoterapię w warunkach domowych.

Jednak dołączone do zarządzenia z dnia 10 stycznia 2023 r. uzasadnienie, nie pokrywa się ze stanowiskiem KIF, przekazanym w piśmie znak DPP.25.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., bowiem uwaga Izby co do terminu wejścia w życie, odnosiła się do wszystkich pozostałych zmian, proponowanych w grudniowym projekcie. Jeszcze raz podkreślamy, iż nie ma naszej akceptacji w tym zakresie.

Podtrzymujemy stanowisko, iż wprowadzony w tym zarządzeniu zapis, zmusza placówki dotychczas wykonujące fizjoterapię domową w ramach podpisanych umów na udzielanie świadczeń w warunkach ambulatoryjnych i bezpośrednio wpłynie na ograniczenie dostępności do zabiegów, ze względu na zwiększenie wymogów w zakresie zatrudnienia. W efekcie spowoduje to pozostawienie licznej grupy pacjentów bez możliwości skorzystania ze świadczeń w warunkach domowych.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni takim stanem rzeczy  i mamy nadzieję, że szybko i wspólnie znajdziemy wyjście z tej niezwykle brzemiennej w skutki dla naszych pacjentów sytuacji.

W związku z tym Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów zaproponowało pilne spotkanie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia – Panem Filipem Nowakiem, by razem wypracowywać optymalne rozwiązania dla pacjentów i fizjoterapeutów.