mgr Ewa Rakowicz - Przewodnicząca
mgr Elżbieta Juszczak
mgr Marek Rajkiewicz
mgr Michał Rau
mgr Robert Włodarczyk
mgr Grzegorz Zyzek

Zadania zespołu

  1. Analiza warunków pracy fizjoterapeutów
  2. Opracowywanie rekomendacji do powstania lub nowelizacji aktów prawnych regulujących warunki pracy fizjoterapeutów i bezpieczeństwa pacjentów
  3. Opracowywanie rekomendacji dla jednostek samorządowych zatrudniających osoby wykonujące procedury fizjoterapeutyczne w podmiotach innych niż lecznicze (DPS, ZOL, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i kluby sportowe) i posiadających wyksztalcenie o którym mówi Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty
  4. Opracowywanie systemu monitorowania pracy fizjoterapeutów.

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności