PL

Zespół Tematyczny do spraw Standardów Pracy Fizjoterapeutów

Zadania zespołu:

  • Analiza warunków pracy fizjoterapeutów
  • Opracowywanie rekomendacji do powstania lub nowelizacji aktów prawnych regulujących warunki pracy fizjoterapeutów
    i bezpieczeństwa pacjentów
  • Opracowywanie rekomendacji dla jednostek samorządowych zatrudniających osoby wykonujące procedury fizjoterapeutyczne
    w podmiotach innych niż lecznicze (DPS, ZOL, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i kluby sportowe) i posiadających wyksztalcenie
    o którym mówi Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty
  • Opracowywanie systemu monitorowania pracy fizjoterapeutów

Skład zespołu tematycznego:

Paweł Grochala – Przewodniczący
Tomasz Mrozek
Maciej Chrzanowski
Karolina Molek
Ewa Rakowicz
Maciej Kubicki
Aleksandra Łuczaj – Śnieguła
Iwona Olkusz – Ludwisiak
Przemysław Kędziora
Marek Rajkiewicz

Poprzedni skład Zespołu

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności:

Pobierz: Sprawozdanie-roczne-ZT-ds-STF_2023