Tomasz Mrozek
Iwona Olkusz - Ludwisiak
Ewa Rakowicz
Maciej Kubicki
Przemysław Kędziora
Aleksandra Łuczaj - Śnieguła
Marek Rajkiewicz
Robert Włodarczyk
Maciej Chrzanowski
Karolina Molek
Paweł Grochala

Zadania zespołu

  1. Analiza warunków pracy fizjoterapeutów
  2. Opracowywanie rekomendacji do powstania lub nowelizacji aktów prawnych regulujących warunki pracy fizjoterapeutów i bezpieczeństwa pacjentów
  3. Opracowywanie rekomendacji dla jednostek samorządowych zatrudniających osoby wykonujące procedury fizjoterapeutyczne w podmiotach innych niż lecznicze (DPS, ZOL, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i kluby sportowe) i posiadających wyksztalcenie o którym mówi Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty
  4. Opracowywanie systemu monitorowania pracy fizjoterapeutów.

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności