PL

Zespół Tematyczny do spraw Standardów Pracy Fizjoterapeutów

Skład zespołu tematycznego:

Ewa Rakowicz – Przewodnicząca
Rau Michał
Elżbieta Juszczak
Marek  Rajkiewicz
Grzegorz Zyzek
Anna Krawczyńska
Renata Skalska – Izdebska
Lidia Koktysz

AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności