PL

Zespół Tematyczny do spraw Specjalizacji

Grupa odpowiedzialna za opracowanie wytycznych do specjalizacji kierunkowych, do czego KRF został zobowiązany przez Krajowy zjazd 29 grudnia 2016 r.

Skład zespołu tematycznego:

Katarzyna Gierat -Haponiuk – Przewodnicząca
Dariusz Banik
Grzegorz Magoń
Wojciech Romanowski Mateusz
Anna Pyszora

AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU