Skład zespołu:

mgr Marek Arabski
mgr Dariusz Banik
dr Katarzyna Gierat-Haponiuk
mgr Wojciech Górecki
mgr Piotr Harasymowicz
mgr Jarosław Napiórkowski
mgr Tomasz Niewiadomski
dr Anna Pyszora
mgr Ewa Rakowicz
mgr Miłosz Smoliński
mgr Piotr Szczepański
mgr Filip Windak
dr Agata Wróblewska
dr Katarzyna Zajkiewicz
dr hab. Jacek Zieliński
mgr Grzegorz Zyzek