Skład zespołu:

Marek Arabski
Dariusz Banik
Katarzyna Gierat-Haponiuk
Wojciech Górecki
Piotr Harasymowicz
Jarosław Napiórkowski
Tomasz Niewiadomski
Anna Pyszora
Ewa Rakowicz
Miłosz Smoliński
Piotr Szczepański
Filip Windak
Agata Wróblewska
Katarzyna Zajkiewicz
Jacek Zieliński
Grzegorz Zyzek