PL

Zespół Tematyczny do spraw Rozwoju Regionalnego

Skład zespołu tematycznego:

Piotr Harasymowicz
Anna Pyszora
Jarosław Napiórkowski
Wojciech Górecki
Agata Wróblewska
Filip Windak
Tomasz Niewiadomski
Dariusz Banik
Katarzyna Zajkiewicz
Ewa Rakowicz
Katarzyna Gierat-Haponiuk
Piotr Szczepański
Marek Arabski
Jacek Zieliński
Miłosz Smoliński
Grzegorz Zyzek

AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU