Zadania zespołu tematycznego do spraw Międzynarodowych:

 • reprezentowanie KIF za granicą;
 • współpraca z organami decyzyjnymi związanymi z sektorem usług fizjoterapeutycznych na arenie międzynarodowej (Stowarzyszenia, Izby, Organizacje, Ministerstwa, WHO);
 • obserwacja i analiza zmian zachodzących na rynku zawodowym na arenie międzynarodowej;
 • wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe dla członków KIF w czynnym udziale w badaniach międzynarodowych, konferencjach, publikacjach;
 • tworzenie bazy instytucji chętnych do współpracy; kalendarza wydarzeń międzynarodowych dotyczących zawodu fizjoterapeuty;
 • czynny udział w tworzeniu standardów, opracowań zmierzających do unifikacji zawodu w regionie europejskim;
 • uczestnictwo w kluczowych przedsięwzięciach, badaniach, grupach eksperckich, tworzonych przy współpracy WCPT, WHO, NHS;
 • podejmowanie współpracy i wymiana doświadczeń z innymi zawodowymi medycznymi z zagranicy;
 • organizacja lokalnych eventów zawodowych przy udziale gości zagranicznych.

Skład Zespołu: 

Dalia Woźnica

Absolwentka kierunku Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Doktorantka w Katedrze Rehabilitacji Gumed

Prezes Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Członek Krajowej Rady Fizjoterapetów woj. pomorskie


Zainteresowania zawodowe:

 • wady postawy
 • skolioza
 • hypermobilność stawowa

Hobby:

 • literatura
 • wspinaczka skałkowa
 • joga

„Pracując w Niemczech, Irlandii czy U.K. obserwowałam z zaciekawieniem rozwiązania na rynku nowoczesnej fizjoterapii marząc, że kiedyś i u nas zostaną one wprowadzone. Cieszę się, że doczekałam przełomowych zmian zawodowych i mogę czynnie uczestniczyć w realizacji marzeń z przeszłości. Głównym celem mojej pracy w ICC jest oprócz reprezentowania KIF na arenie międzynarodowej, współudział w dążeniu do unifikacji zawodu fizjoterapeuty w Europie. Kierunek jest tylko jeden- ‘Direct Access’ czyli bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty!. „

Kontakt e-mail: dalia.woznica@krf.kif.info.pl

Weronika Krzepkowska

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Certyfikowana terapeutka PNF i Bobath

Certyfikowana terapeutka zaburzeń widzenia w neurologii

Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji o tematyce neurologicznej i fizjoterapeutycznej

Zainteresowania zawodowe:

 • fizjoterapia w neurologii
 • terapia zaburzeń widzenia u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi
 • neuropsychologia

Hobby:

 • narciarstwo
 • windsurfing
 • joga
 • podróże
 • nauka języków obcych

Kontakt e-mail: weronika.krzepkowska@kif.info.pl

Joanna Tokarska

mgr fizjoterapii

Absolwentka Warszawskiej AWF

Tytuł asystenta metody PNF

Uczestniczka wielu szkoleń oraz licznych kursów m.in.

 • Asystentka w szkoleniach metody PNF
 • Medycyny Ortopedycznej OMI Global
 • McKenzie MTD

Doświadczenie zdobyte w pracy jako fizjoterapeutka na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w podwarszawskim Konstancinie.

Z zamiłowania entuzjastka mediów społecznościowych. Prowadzi na Facebooku stronę Fizjopozytywni zrzeszającą miłośników fizjoterapii. Tam dzieli się nowinkami znalezionymi w Sieci, jak i umieszcza własne artykuły i filmy.

“Dzięki staraniom o uzyskanie tytułu instruktora metody PNF mam przywilej nawiązywania kontaktów z fizjoterapeutami z różnych miejsc na świecie. Daje mi to możliwość poznawania blasków i cieni naszej profesji z innej, często odległej, perspektywy. Moim wielkim marzeniem jest, aby fraza „polski fizjoterapeuta” w środowisku międzynarodowym stanowiła synonim słów „bardzo dobry fizjoterapeuta”. ”

Kontakt e-mail: joanna.tokarska@kif.info.pl